Ir.ing. C.P.M. (Carla) Moonen

foto Ir.ing. C.P.M. (Carla) Moonen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website D66.nl / Carla Moonen
Source: Parlement.com.

Carla Moonen (1963) is sinds 11 juni 2019 lid van de D66-Eerste Kamerfractie. Zij is bestuursvoorzitter van de Koninklijke NLingenieurs en was dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta en raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. Mevrouw Moonen houdt zich als Eerste Kamerlid bezig met buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke ordening en sociale zaken. Zij is tevens fractiesecretaris.

D66
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Carla Petronella Micheline (Carla)

Place and date of birth
Weert, 5 April 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • projectdirecteur ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1999 until 2005
 • plaatsvervangend directeur Inspectie der Rijksfinanciën, ministerie van Financiën, from 2005 until 2008
 • raadadviseur Kabinet van de minister-president, ministerie van Algemene Zaken, from 2008 until 1 May 2013
 • dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta, from 1 May 2013 until 1 March 2017
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • lid Raad van Toezicht Maastricht UMC+/azM, from 1 January 2020
 • lid (plaatsvervangend voorzitter) Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, from 1 March 2022

Previous (2/6)
 • gastdocent Hogere Agrarische School, from 1 September 2020 until 1 September 2021
 • parttime docent management van de leefomgeving, Hogere Agrarische School, from 1 September 2020 until 1 September 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, from 13 June 2023
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 4 July 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in 2023 woordvoerder van haar fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd bij de verkiezing door de D66-leden van de lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen 2023 verslagen door Paul van Meenen. Zij kreeg ruim 40 procent van de stemmen.

Private life
 • Afkomstig uit een agrarische familie in Limburg

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.