Mr. E.J.J.E. (Dian) van Leeuwen-Schut

foto Mr. E.J.J.E. (Dian) van Leeuwen-Schut
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Krachtige VVD-partijbestuurder die ook enige tijd zitting had in de Eerste Kamer. Was advocaat in Rotterdam en voor de KVP in die stad gemeenteraadslid. Stapte in 1973 over naar de VVD. Volgde in 1983 Eegje Schoo i op als voorzitter van de Emancipatieraad en werd in 1991 voorzitter van de VVD. Als Eerste Kamerlid woordvoerster volksgezondheid en sociale zaken. Leidde als eerste voorzitter het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Moest echter al na anderhalf jaar het veld ruimen, vanwege de bestuurlijke problemen bij dat college. Haar echtgenoot was onder meer burgemeester van Zoetermeer.

VVD
in de periode 1991-1995: lid Eerste Kamer, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Everdina Jacoba Johanna Elisabeth (Dian)

Place and date of birth
Arnhem, 19 November 1939

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1963 until 1972
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1973

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 1983 until 1984
 • voorzitter Emancipatieraad, from 16 April 1983 until 1 May 1989
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 1 January 1995
 • voorzitter CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen), from 1 January 1995 until 17 April 1996
 • directeur Comm-over, intermediair voor bedrijf en overheid te Zoetermeer, from January 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter College van Deskundigen Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), from January 2011
 • voorzitter visitatieteams, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), from January 2012

Previous (2/22)
 • voorzitter Raad van Advies Fintrex Groep, from 2010 until 2014
 • lid, respectievelijk voorzitter Anne Frank Stichting, from 2004 until 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Welzijn en Volksgezondheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 June 1991 until 1 January 1995

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerster volksgezondheid en sociale zaken van de VVD-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1983 door staatssecretaris Kappeyne van de Coppello benoemd tot voorzitter van de Emancipatieraad, hoewel Annemarie Grewel als eerste was voorgedragen
 • Stelde zich niet herkiesbaar als voorzitter van de VVD na kritiek op haar optreden rond een mogelijk lijsttrekkerschap van Hans Wiegel

Private life
 • Haar vader was hoofdambtenaar bij de Provinciale Gelderse Electriciteitsmaatschappij en landelijk voorzitter van de ARKA (Rooms-Katholieke Ambtenarenbond)
 • Echtgenote van L. van Leeuwen, burgemeester van Capelle aan de IJssel (1975-1988) en van Zoetermeer (1988-2004) en waarnemend burgemeester van Wassenaar (2005-2007)

Pseudonyms and nicknames
"Stalin van de Koninginnegracht" (bijnaam, die VVD'ers haar gaven)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.