Drs. E.M. (Eegje) Schoo

foto Drs. E.M. (Eegje) Schoo
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Voorzitter van de Emancipatieraad, die in 1982 vrij verrassend voor de VVD minister voor Ontwikkelingssamenwerking werd in het eerste kabinet-Lubbers i. Was voordien werkzaam op een school voor slechthorende kinderen en bij een studiecentrum voor onderwijsvernieuwing. Speelde als op zich degelijke minister geen opvallende rol, al bracht zij een nota over herijking van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid uit. Werd na haar ministerschap na een kort Tweede Kamerlidmaatschap ambassadeur in India en was daarna actief bij een stichting die culturele uitwisseling tussen Nederland en India bevorderde. Echtgenote van Arie Pais i.

VVD
in de periode 1982-1987: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Eegje Marjolijn (Eegje)

Place and date of birth
Amsterdam, 10 June 1944

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter Emancipatieraad, from 25 May 1981 until 4 November 1982
 • minister zonder portefeuille, belast met ontwikkelingssamenwerking (minister voor Ontwikkelingssamenwerking), from 4 November 1982 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 20 January 1987
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te New Delhi (India), from June 1987 until 1 January 1991
 • werkzaam in de consultancy, from 1991 until 2000
 • voorzitter FIA (Foundation for Indian Artists) (bevordering en uitwisseling Indische kunst en kunstenaars tussen Nederland en India) te Amsterdam, from 1991 (oprichtster)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Previous (2/8)
 • voorzitter Stichting "Cultureel Jongeren Paspoort", from April 1993 until December 1994
 • lid permanente commissie Ontwikkelingssamenwerking, AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), from 1998 until 1 January 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/7)
 • Bracht in 1984 samen met staatssecretaris Van Eekelen de Nota 'De kwaliteit van de EG-hulpverlening' uit (18.667)
 • Bracht tijdens haar ministerschap onder meer bezoeken aan India, Zambia, Egypte, Burkina Faso, Mali, Sri Lanka, Colombia, Peru en Bolivia
 • Bracht enkele werkbezoeken en in 1986, als voorzitter van de Intergouvernementele Groep inzake Indonesië, een officieel bezoek aan Indonesië

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd tot veler verrassing minister voor Ontwikkelingssamenwerking, nadat zij eerder was genoemd als staatssecretaris voor emancipatiezaken. Er vond een 'ruil' plaats, omdat Rietkerk vreesde als minister niet goed met Annelien Kappeyne van de Coppello te kunnen samenwerken.
 • Werd minister nadat haar echtgenoot dat eerder was geweest, en daarmee het eerste 'ministeriële' echtpaar
 • Was in 1991 kandidaat voor de functie van secretaris van het Ontwikkelingscomité van het IMF, maar werd niet gekozen

Private life
 • Zus van H.J. Schoo, hoofdredacteur van weekblad Elsevier

8.

Publications

Publications
Loes de Fauwe, "Eegje Schoo en niet mevrouw Pais", Het Parool, 17 februari 1981

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.