Tweede Kamerfractie Anti-Revolutionaire Partij (ARP) - EU monitor

EU monitor
Tuesday, July 7, 2020
calendar

Tweede Kamerfractie Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

De fractie van de Anti-Revolutionaire Partij i (ARP) was een christendemocratische, protestantse fractie. De fractie was van 16 mei 1894 tot 25 mei 1977 in de Tweede Kamer i vertegenwoordigd. De fractie ontstond na een conflict in de ARP over het kiesrecht, waarbij aanhangers van Kuyper i en van De Savornin Lohman i tegenover elkaar stonden. Daarvoor was er sinds 1879 al een antirevolutionaire fractie i.

In de ARP waren altijd vertegenwoordigers uit diverse protestantse kerkgenootschappen vertegenwoordigd, met synodaal gereformeerden als grootste groep. Er zaten altijd hervormden (waaronder gereformeerde bonders) en christelijk-gereformeerden in de fractie en soms lutheranen of vrijgemaakt-gereformeerden. In de fractie waren verder altijd vakbondsbestuurders (CNV'ers), landbouwvoormannen en vertegenwoordigers van het christelijk onderwijs te vinden. In de fractie zaten tot de jaren zestig ook steeds enkele predikanten.

Bekende ARP-Kamerleden (buiten de fractievoorzitters) waren L.F. Duymaer van Twist i, Chris Smeenk i, Hugo Visscher i, Anton Roosjen i, Maarten Schakel i en Hannie van Leeuwen i.

De ARP-fractie was vanaf 1901 vaak regeringsfractie. Dat was niet zo in de perioden 1905-1908, 1913-1918, 1926-1929 en 1939-1952. Vanaf 1976 werd gezamenlijk vergaderd met de fracties van KVP i en CHU i, in aanloop van de totstandkoming van het CDA i.

1.

Overzicht fractievoorzitters

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de fractievoorzitters van de ARP.

 

Meer over