J.H. (Jan Hendrik) de Waal Malefijt

foto J.H. (Jan Hendrik) de Waal Malefijt
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

ARP-politicus met bescheiden opleiding en wat schuchtere verschijning. Was eerst onderwijzer en later gemeenteambtenaar en fabrikant. Na burgemeestersposten in plattelandsgemeenten te hebben vervuld, werd hij in 1897 Tweede Kamerlid. Volgde in 1909 na veel aarzeling Idenburg i op als minister van Koloniën in het kabinet-Heemskerk i. Vervreemdde in die functie van Kuyper i, die hem vaak bekritiseerde, en werd niet als sterk minister beschouwd. Werd na zijn aftreden burgemeester van Katwijk en Eerste Kamerlid.

ARP
in de periode 1897-1925: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Jan Hendrik (Jan Hendrik)

2.

Personal data

Place and date of birth
Overveen (gem. Bloemendaal), 31 January 1852

Place and date of death
Katwijk, 14 March 1931

3.

Party/Movement

Party/Movement
Takkiaan, 1894

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester en gemeentesecretaris van Westbroek (Utr.), from 29 April 1890 until 28 September 1903
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Achttienhoven (Utr.), from 29 April 1890 until 28 September 1903
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1897 until 16 August 1909 (voor het kiesdistrict Breukelen)
 • voorzitter A.R.-Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 March 1908 until 13 November 1908
 • minister van Koloniën, from 16 August 1909 until 29 August 1913
 • burgemeester van Katwijk, from 16 October 1914 until 1 February 1927
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 4 July 1916 until August 1917 (voor het kiesdistrict Leiderdorp)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 28 August 1917 until 16 September 1925 (1917-1923 voor Zuid-Holland)
 • ambteloos, from 1 February 1927 until 14 March 1931

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • secretaris-penningmeester waterschap 't huis Hart
 • hoofdredacteur "Stichtse Courant"

Derived functions (2/7)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from October 1922 until June 1923
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 September 1924 until 16 December 1924

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer regelmatig over koloniale aangelegenheden en voorts over onder meer onderwijs, volksgezondheid, binnenlands bestuur, visserij en justitie
 • Trad in Eerste Kamer vooral op als expert voor binnenlands bestuur

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Diende in 1913 een wetsvoorstel in tot wijziging van de Indische Comptabiliteitswet in verband met instelling van een vertegenwoordigend lichaam (Koloniale Raad), dat inspraak zou krijgen bij de totstandkoming van de begroting. Dit wetsvoorstel werd door zijn opvolger ingetrokken.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1910 een wijziging van de Wet op het Nederlanderschap tot stand, waardoor allen die in Nederlands-Indië uit daar gevestigde ouders waren geboren Nederlands onderdaan werden.
 • Bracht in 1912 een wet tot voorbereiding van de Indische bestuurshervorming tot stand, op grond waarvan er een regeringscommissaris voor de reorganisatie van het bestuurswezen (S. de Graaff) werd benoemd

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
Een zoon van hem was wethouder van Utrecht

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1905 Dr. H.P. Kapteyn (lu)
 • Werd in 1909 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions (3/4)
 • burgemeester van Haarlem, 1919 (geweigerd)
 • lid Raad van State, 1919 (gepasseerd)
 • minister van Koloniën, 1919 (gepasseerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.