Dr. J.A.H.J.S. (Sieuwert) Bruins Slot

foto Dr. J.A.H.J.S. (Sieuwert) Bruins Slot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Journalist en ARP-politicus, die tussen 1956 en 1963 de ARP-Tweede Kamerfractie leidde. Nam in de oorlog ontslag als burgemeester en speelde in het verzet een belangrijke rol bij het illegale Trouw. Bleef na de oorlog als hoofdredacteur aan die krant verbonden. In de Kamer buitenland-woordvoerder en warm voorstander van Europese samenwerking. Volgde in 1956 Schouten i op als fractieleider. Hoofdrolspeler bij de bouwcrisis i van 1960, waarbij zijn fractie tegenover de 'eigen' bewindslieden Van Aartsen i en Zijlstra i kwam te staan. Nadat hij in 1961 ook zijn standpunt ten aanzien van Nieuw-Guinea had gewijzigd, raakte hij geleidelijk uit de gratie bij de ARP. In 1963 trok hij zich terug uit de politiek.

ARP
in de periode 1946-1963: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid EGKS-parlement

1.

Personal data

Surnames
Jan Albertus Hendrik Johan Sieuwert (Sieuwert)

Place and date of birth
Drachten (gem. Smallingerland), 8 January 1906

Place and date of death
Haarlem, 4 April 1972

Place and date of burial
Castricum, 7 April 1972

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Adorp (Gr.), from 1 May 1933 until 24 February 1942 (op verzoek ontslag verleend)
 • hoofdredacteur dagblad "Trouw", from May 1945 until 1 February 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 5 June 1963
 • lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, from 10 September 1952 until 22 February 1955
 • waarnemend fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 October 1956 until 16 October 1956
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 October 1956 until 16 May 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Defence and Aid Fund Nederland, from 1965
 • lid bestuur Comité Zuid-Afrika/DAFN (Defence and Aid Fund Nederland), from 1968

Derived functions (2/9)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet Premie Kerkenbouw (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 March 1961 until May 1962
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota reclame-televisie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 March 1961 until March 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Voerde in 1955 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de lijkbezorging (crematiewet)
 • Voerde in 1960 en 1961 het woord bij de behandeling van de 'Totowet' (wijziging van de Loterijwet)
 • Voerde in 1963 het woord bij de behandeling van de goedkeuringswet voor het algemeen verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland ('Generalbereinigung')

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/11)
 • Verklaarde bij de algemene beschouwingen op 3 oktober 1961 in de Tweede Kamer dat bij de kwestie-Nieuw-Guinea naast behartiging van de belangen van de Papoea's overeenstemming met Indonesië doelstelling moest zijn. Daarmee werd afgeweken van de eerder door de ARP ingenomen lijn, die uitging van het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's.
 • Maakte op 16 december 1962 vrij onverwacht bekend zich na de verkiezingen van 1963 uit de politiek terug te trekken en zich geheel te wijden aan het hoofdredacteurschap van Trouw
 • Stond na zijn afscheid enigszins 'links' in de ARP en werd voorstander van een progressief-evangelische koers van de ARP

Private life
 • Werd op dezelfde dag als student aan de VU ingeschreven als Gesina van der Molen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken, 1945 (geweigerd)

Pseudonyms and nicknames
Swarth (schuilnaam in de illegaliteit)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • J.A. van Bennekom, "Bruins Slot. Een politicus die van inzicht durfde te veranderen", in: C. Bremmer (red.), "Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij" (1980)
 • D.F.J. Bosscher, "Bruins Slot, Jan Albertus Hendrik Johan Sieuwert (1906-1972)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 79
 • P. Bak, "Een 'meneer' van een krant. Trouw en Bruins Slot 1943-1968" (1999)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
collectie-Bruins Slot, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.