Dr. J. (Jan) Schouten

foto Dr. J. (Jan) Schouten
bron: Nationaal Archief/Anefo
Source: Parlement.com.

Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. Subliem product van de Gereformeerde Jongelingsvereniging en typische mannenbroeder. Autodidact. Was in Rotterdam enige tijd wethouder. Fractievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer vanaf de jaren dertig en opvolger van Colijn i. Tijdens de bezetting moedig, karaktervast en onverzettelijk. Overleefde het beruchte kamp Mauthausen, maar zei in 1945 tegen Wilhelmina: ik ben niet veranderd. Ageerde met zijn krachtige, sonore stemgeluid tegen de Indië-politiek i van de kabinetten-Beel en -Drees. Hield de ARP na de oorlog lange tijd in isolement. Verliet in 1956 de politiek en was nog drie jaar staatsraad.

ARP
in de periode 1918-1959: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Raad van State

1.

First name

Johannes (Jan)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • J. Schouten, from 12 August 1883 until 24 February 1950
 • Dr. J. Schouten, from 24 February 1950 (nadat aan hem door de Vrije Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

Place and date of birth
Maassluis, 12 August 1883

Place and date of death
Rotterdam, 9 September 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 October 1918 until 3 July 1956
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 May 1933 until 14 June 1956
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 June 1933 until 14 June 1956
 • lid Raad van State, from 1 December 1956 until 1 September 1958 (benoemd bij K.B. van 24 november 1956)

Internment
 • gevangenschap strafgevangenis te Rotterdam, 8 June 1942 (korte tijd)
 • geïnterneerd concentratiekamp Amersfoort, from June 1942 until 8 December 1942
 • geïnterneerd strafgevangenis te Scheveningen, from 1 April 1943 until April 1944
 • geïnterneerd concentratiekamp Sachsenhausen, from April 1944 until January 1945
 • geïnterneerd concentratiekamp Mauthausen, from January 1945 until 5 May 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Staatscommissie onderzoek Grondwetsherziening vanwege hervorming van de staatkundige structuur van het Koninkrijk (Staatscommissie-Beel), from 29 September 1947 until March 1948
 • lid Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-Van Schaik), from April 1950 until February 1954

Derived functions (2/20)
 • lid afdeling Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (Raad van State)
 • lid afdeling Maatschappelijk Werk (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder economische zaken van de ARP-Tweede Kamerfractie. Voerde in de jaren twintig en dertig ook het woord over onder meer koloniale aangelegenheden, ambtenarensalarissen en financiën.

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/8)
 • Keerde zich na de bevrijding tegen pogingen om ARP en CHU te laten fuseren in een Christelijke Volkspartij
 • Behoorde in 1952 in de ARP-fractie met Gerbrandy en Van den Heuvel tot de minderheid die tegen deelname van de ARP aan een kabinet met de PvdA was
 • Maakte op 25 mei 1955 bekend dat hij in juni dat jaar zou aftreden als voorzitter van het Centraal Comité en in 1956 als politiek leider van de ARP. Dat besloot hij vanwege zijn leeftijd. In augustus 1955 zou hij 72 jaar worden.

Private life
 • Na de dood van zijn vader was zijn moeder eigenares van een manufacturenwinkel

Anecdotes and citations
 • Zou in mei 1945 na terugkeer uit het kamp Mauthausen hebben gezegd: "Ik ben niet veranderd"
 • Het ARP-Eerste Kamerlid prof. Anema zei eens: Schouten is een amateurjurist, een legalist en dan nog van honderd jaar terug.

Campaign trail
 • Werd in december 1917 bij tussentijdse verkiezingen in het district Rotterdam II na herstemming verslagen door A.B. de Zeeuw (sdap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.