Mr. V.H. Rutgers

foto Mr. V.H. Rutgers
bron: Historisch Documentatiecentrum VU
Source: Parlement.com.

ARP-Tweede Kamerlid en minister in de eerste helft van de twintigste eeuw. Aanvankelijk advocaat in Amsterdam en Hilversum. In 1912 in het district Hilversum tot Kamerlid gekozen en vanaf 1915 tevens burgemeester van Boskoop. Volgde in 1919 Van der Voort van Zijp i op als fractievoorzitter en werd in dat jaar tevens gedeputeerde van Zuid-Holland. Veelzijdig Kamerlid en pleitbezorger van de 'plaatselijke keuze', een soort gemeentelijk referendum over toepassing van de Drankwet. Na zijn kortstondige ministerschap van Onderwijs in het eerste kabinet-Colijn i hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Speelde een belangrijke rol in het verzet en overleed kort voor het einde van de oorlog in Duitse gevangenschap.

ARP
in de periode 1912-1926: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

First names

Victor Henri

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 16 December 1877

Place and date of death
Bochum (Dld.), 5 February 1945

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 February 1912 until 27 June 1917 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • burgemeester van Boskoop, from 1 May 1915 until 1 July 1919
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 July 1917 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 6 August 1925
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1919 until 10 July 1922
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 October 1923 until 4 August 1925
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, from 4 August 1925 until 8 March 1926
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 5 July 1927 until July 1928
 • hoogleraar Romeins recht en strafrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from September 1928 until 5 February 1945
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 5 September 1939 until 16 April 1940

Internment
gevangenschap Tuchthuis te Bochum (Dld.), from April 1944 until 5 February 1945 (mede ten gevolge van mishandelingen overleden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid redactie illegale blad "Trouw", from September 1943 until April 1944
 • lid Vaderlandsch Comité, from January 1944 until April 1944

Derived functions (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1923 until April 1923
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1923 until July 1925

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement leidde ertoe dat er geen presentiegeld voor het bijwonen van Tweede Kamervergaderingen werd ingevoerd
 • Twee initiatiefvoorstellen van zijn hand inzake de plaatselijke keuze in de Drankwet (dat was het invoeren van een adviserende volksraadpleging over het afgeven van vergunningen voor drankverkoop) werden door de Eerste Kamer verworpen. Het eerste voorstel werd in 1919 samen met Van Beresteyn (VDB) en K. ter Laan (SDAP) ingediend en in 1922 verworpen. Het tweede voorstel werd in 1923 samen met Bakker (CHU) en Van Gijn (LSP) ingediend en in 1925 verworpen.

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Was in 1925 verantwoordelijk voor de instelling van een Indologische faculteit aan de Rijksuniversiteit Utrecht als tegenhanger van die in Leiden

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Nam in april 1940 ontslag als raadslid vanwege drukke werkzaamheden
 • Werd tijdens de Tweede Wereldoorlog driemaal gearresteerd, maar hervatte steeds direct weer zijn verzetswerk
 • Trachtte in april 1944 tevergeefs naar Engeland over te steken

Private life (3/5)
 • Was goed bevriend met de veel oudere Theo Heemskerk
 • Zijn grootvader van vaderszijde was gemeenteraadslid in Leiden
 • Zijn vader, Dr. F.L. Rutgers, was predikant en hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit

Campaign trail
 • Versloeg in 1912 bij tussentijdse verkiezingen W.J.E.H.M. de Jong (ul) na herstemming
 • Versloeg in 1913 W.J.E.H.M. de Jong (ul). Werd in het district Amsterdam IX na herstemming verslagen door W.H. Vliegen (sdap).
 • Versloeg in 1917 W. Heineken (comité anti-grondwetsherziening) en G.A. Vader (sdp)

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, August 1925 (i.v.m. benoeming tot minister)
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1926 (geweigerd)
 • lid Tweede Kamer, August 1928 (vacature-Scheurer)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.