C. van der Voort van Zijp

foto C. van der Voort van Zijp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Lange, statige hervormde predikant die vrij onverwacht in 1913 de leiding van de ARP-fractie kreeg. Had in die functie niet veel gezag en werd in 1919 dan ook vervangen door Rutgers i. Voor alles 'marineman', die met liefde over onze vloot sprak en thuis een met marineplaten versierde kamer had. Werd later burgemeester van de Utrechtse plattelandsgemeente Maartensdijk. Kwam in de jaren dertig in rechts-nationalistisch vaarwater terecht.

ARP
in de periode 1908-1925: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Coenraad

Place and date of birth
Dordrecht, 8 December 1871

Place and date of death
Utrecht, 28 September 1935

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

Equally disposed party
NSB (in de jaren '30)

3.

Main functions and occupations

 • predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Vuren en Dalem (Gld.), from 12 March 1899 until September 1903
 • predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Doesburg, from September 1903 until 1 April 1908
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 March 1908 until 15 September 1925 (1908-1918 voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel)
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1913 until 7 October 1919
 • burgemeester van Maartensdijk (Utr.), from 1 November 1924 until 28 September 1935

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Vlootcommissie, from 24 January 1922 until 1 July 1926
 • voorzitter Nationaal Comité voor het huldeblijk bij het 25-jarig regeringsjubileum, from May 1922 until September 1923 (inzamelijk geld voor de restauratie van het praalmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft)

Derived functions (2/8)
 • lid Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 March 1924 until 15 September 1925
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VI (Marine) 1925 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was marine-woordvoerder van de ARP in de Tweede Kamer. Sprak ook over havenaangelegenheden (onder andere bij de behandeling van de ontwerp-Stuwadoorswet).
 • Interpelleerde in 1924 minister Van Swaaij over het niet uitvoeren van de havenwerken in Vlissingen

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was één van de oprichters van de Nationale Unie, een rechtsautoritaire beweging die aanstuurde op samenwerking van liberalen en confessionelen. Na deze stap vroeg de A.R.-kiesvereniging Tietjerksteradeel hem zijn zetel ter beschikking te stellen.
 • In 1933 stelde Kupers (SDAP) Kamervragen aan minister De Wilde over antisemitische uitlatingen van Van der Voort van Zijp tijdens een vergadering van de NSB.

Private life
 • Bij zijn begrafenis was er een NSB-erewacht en waren circa 800 NSB-leden aanwezig. De kist was bedekt met de Oranje-blanje-bleu-vlag.

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1909 H.J. Romeijn (ul) en W.H. Vliegen (sdap)
 • Versloeg in 1913 J.H. Faber (ul) en W.H. Vliegen (sdap)
 • Versloeg in 1917 M.C. van Wijhe (sdp)

Non-acceptance of political functions
 • minister van Marine, February 1919 (weigerde een benoeming na het aftreden van minister Naudin ten Cate)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Onze Afgevaardigden, 1909 en 1913
 • Ned. Patriciaat, 1928/29

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.