H. (Henk) van Eijsden

foto H. (Henk) van Eijsden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Stadsarchief Rotterdam
Source: Parlement.com.

Beminnelijk antirevolutionair Tweede Kamerlid uit de kring van de christelijke middenstanders, die algemeen geacht was. Was aanvankelijk in de Kamer middenstandsdeskundige, maar ontwikkelde zich snel tot allround parlementariër. Zo was hij financieel woordvoerder, maar sprak hij ook over economische zaken, volkshuisvesting en koninkrijkszaken. Secretaris van zijn fractie. In mei 1963, na het vertrek van Bruins Slot i, bij verrassing als compromisfiguur gekozen tot fractieleider. Werd kort daarop echter ernstig ziek en nog tijdens de formatie vervangen door Biesheuvel i. Overleed een jaar later.

ARP
in de periode 1953-1964: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Hendrik (Henk)

Place and date of birth
Rotterdam, 16 November 1903

Place and date of death
Rotterdam, 16 July 1964

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • directiesecretaris (gedetacheerd) bij het Rijksbureau voor textiel (Distex) te Rotterdam, from 1940 until 1945
 • directeur Rijksbureau voor textiel (Distex) te Rotterdam, from 1945 until 1946
 • directeur Nederlandse Bond van Christelijke Detailhandelaren in Textiel en -Mode-Artikelen, from 1946 until 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 February 1953 until 16 July 1964
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1963 until 16 July 1964 (vanwege ziekte nam vanaf 16 juli 1963 B.W. Biesheuvel en vanaf 24 juli 1963 J. Smallenbroek voor hem waar)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Middenstandsraad, around 1954
 • lid commissie van advies en bijstand van de Geldschieterswet

Derived functions (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel wijziging Vestigingswet Bedrijven 1954 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1962 until July 1963, remark: 6831 & 6833
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel tijdelijke voorziening m.b.t. afbetalingsovereenkomst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 6 November 1962 until December 1962

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder financiën, middenstand, volkshuisvesting, economische zaken en Koninkrijkszaken van de ARP-Tweede Kamerfractie
 • Voerde van 1956 tot en met 1962 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie in het debat over de nota inzake de bestedingsbeperking

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Woonde sinds 17 juli 1963 geen vergaderingen meer bij in verband met ziekte (hersentumor)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.