CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Source: Parlement.com.

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Sybrand van Haersma Buma i als lijsttrekker. Het CDA haalde 19 zetels, daarvóór had de partij 13 zetels in de Tweede Kamer i. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Keuzes voor een beter Nederland'.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

Het CDA ging de verkiezingen in met het programma: 'Keuzes voor een beter Nederland'. Het programma is vooral gericht op waarden en traditie, sterke samenleving, familie en gezin, zorg voor elkaar en eerlijke economie.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 i zijn:

Familie en gezin

 • invoering van een minister voor Familie en Gezin.
 • verlaging van de belasting voor huishoudens.
 • er moet een ‘zorgbonus’ komen in de vorm van fiscale ondersteuning voor familieleden die mantelzorgen.
 • verdere verlaging van belasting op schenkingen aan kinderen en kleinkinderen.
 • drie maanden ouderschapsverlof voor beide ouders.

Economie/begroting

 • terugdraaien van de invoering van het leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs.

flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toe te roepen:

 • de hervorming van het ontslagrecht moet deels worden teruggedraaid.
 • er moet ruimte komen voor meerjarige arbeidscontracten.

belastingen:

 • invoering van een sociale vlaktaks: er moet één belastingtarief voor hoge inkomens komen en één belastingtarief voor lage inkomens.
 • over spaargeld moet het reële rendement belast worden. In de tussentijd moeten de belastingen op spaargeld verlaagd worden.
 • de doorbetaling bij ziekte moet worden verkort.
 • voor langdurige ziekte moet een nieuw stelsel komen ‘met publieke waarborgen’
 • invoering van een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid waar ook flexwerkers en zzp’ers aan deelnemen.

pensioen:

 • ouderen met een klein pensioen moeten substantieel gecompenseerd worden voor de achterstand die ze in de afgelopen jaren hebben opgelopen op andere groepen doordat ze onevenredig hard werden getroffen door het kabinetsbeleid.
 • het pensioenstelsel moet persoonlijker en overdraagbaar worden en ruimte bieden voor uitkering van pensioenvermogen ten behoeve van bijvoorbeeld het eigen huis.
 • zzp’ers moeten deelnemen aan een pensioenvoorziening willen ze gebruik kunnen blijven maken van de volledige zelfstandigenaftrek.

Zorg

 • verlagen van het eigen risico in de zorg.
 • afschaffen van de budgetpolissen.
 • afschaffen van winstuitkeringen in de zorg.

Europa

 • de Europese Unie moet terug naar de kerntaken.
 • de EU moet ‘vaker dan nu samenwerken in kleinere kopgroepen’.
 • volgens het CDA was het ‘nooit de bedoeling’ dat de ECB maandelijks voor 80 miljard euro aan staatsobligaties en bedrijfsobligaties kan opkopen.

Overig

 • invoering van een nieuwe (maatschappelijke) dienstplicht. Jongeren kunnen dienen bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties. Er wordt begonnen met jongeren die een extra zetje nodig hebben om hen bij de samenleving te houden. Voor hen heeft de dienstplicht een (her)opvoedende rol. Op termijn gaat de dienstplicht gelden voor alle jongeren.
 • het vrijwilligerswerk moet ondersteund worden door onnodige regels voor vrijwilligers en verenigingen te schrappen. De regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligerswerk moeten versoepeld worden.
 • terugkeer van de minister voor Landbouw.
 • invoeren van een suikerbelasting waaruit een gezonde levensstijl kan worden gesubsidieerd.
 • afschaffen van het raadgevend referendum
 • invoeren van een kiesdrempel van twee zetels
 • ‘de zondag blijft de zondag, omdat de Zondagswet blijft’
 • verdubbeling van straffen voor recidivisten.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de eerste 25 van de kandidatenlijst van het CDA.

 

Meer over