H.A.G. (Erik) Ronnes

foto H.A.G. (Erik) Ronnes
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Brabantse CDA'er die vijf jaar Tweede Kamerlid voor het CDA was. Van mei 2020 tot september 2023 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en van 29 maart tot 1 oktober 2023 lid van Provinciale Staten. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Sint-Michielsgestel. Eerder was de heer Ronnes wethouder van onder meer ruimtelijke ordening, economie, financiën, volkshuisvesting, milieu en verkeer van Boxmeer. Daarvoor vervulde hij diverse functies (ICT, financiën en Logistiek) bij Xerox (documentatietechnologie en –diensten). Als Kamerlid woordvoerder wonen, ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Rijksdienst, toezicht financiële sector en staatsdeelnemingen.

CDA
in de periode 2015-2020: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Henricus Antonius Gerardus (Erik)

Place and date of birth
Boxmeer, 6 November 1967

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • wethouder (van onder meer financiën, milieu, recreatie en toerisme, natuur en landschap en verkeer en vervoer en personeel en organisatie, vanaf juni 2013 tevens volkshuisvesting) van Boxmeer, from 8 April 2010 until 24 April 2014
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, recreatie en toerisme en grond- en pachtzaken, from 24 April 2014 until 20 May 2015 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 May 2015 until 20 May 2020
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimte en wonen, werklocaties en detailhandel) van Noord-Brabant, from 15 May 2020 until 8 September 2023
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 29 March 2023 until 1 October 2023
 • waarnemend burgemeester van Sint-Michielsgestel, from 1 October 2023 until 7 May 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht Stichting Automotive Campus Helmond
 • lid bestuur Stichting Brainport Smart District

Previous (2/11)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from November 2017 until May 2020
 • lid Raad van Toezicht Optimus Primair onderwijs (Stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs) te Cuijk, from 1 January 2016 until 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
 • erelid volleybalvereniging "Avance" te Vortum-Mullum, from September 2006
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Kies voor Leven, from 28 February 2018

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
 • Groeide op in Vortum-Mullem
 • Zijn vader was wethouder in Vierlingsbeek en Boxmeer en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.