J.C. (Hans) Kombrink

foto J.C. (Hans) Kombrink
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Politiek haantje, die als 17-jarige al lid was van de partijraad van de PvdA en als 24-jarige van het partijbestuur. Zijn activiteiten voor Nieuw Links i verhinderden hem zijn studie politicologie en sociologie af te maken. Als Tweede Kamerlid aanvankelijk de welbespraakte woordvoerder volkshuisvesting, later over financiën. Verwierp met rekenmachientje in de hand op partijcongressen te dure linkse voorstellen. Staatssecretaris van Financiën (belastingen) in tweede kabinet-Van Agt i. Kwam met een voorstel tot beperking van de aftrek van hyptheekrente, maar zijn opvolger trok dat in. Dominante wethouder van ruimtelijke ordening en kunstzaken in Rotterdam. Was daarna een half jaar waarnemend burgemeester van Zaanstad.

PvdA
in de periode 1972-1990: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Johan Carel (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Steenwijk, 22 November 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1964

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden, comptabiliteitswetgeving, munt- en verzekeringswezen en staatsloterij), from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 1 May 1990
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 12 April 1994 until 1 May 2004
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, regiovorming, kunstzaken en voorlichting) van Rotterdam, from 12 April 1994 until April 2002 (in 2000 tevens waarnemend wethouder van havenzaken i.v.m. ziekte van wethouder Simons)
 • waarnemend burgemeester van Zaanstad, from 1 July 2004 until 10 January 2005

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden; 2. aangelegenheden betreffende de comptabiliteitswetgeving; 3. aangelegenheden betreffende het muntwezen, het verzekeringswezen m.u.v. het toezichtsbeleid en het structuurbeleid, het Rijksinkoopbureau, de Staatsloterij en het Vacatiegeldenbesluit.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/27)
 • voorzitter Nederlands Instituut voor Psychologen, from 1 April 2008 until 1 June 2012
 • voorzitter Stichting Eerbetoom André van der Louw, 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 1982 until 1 May 1990
 • voorzitter bijzondere commissie voor het rapport van de Interdepartementale Stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik (ISMO) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 November 1986 until 1 May 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • Diende in 1984 een initiatiefwetsvoorstel in tot verlaging van de voorraadaftrek en van de vermogensaftrek en tot een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen. (18.665)
 • Diende in 1986 een initiatiefwetsvoorstel in om de ontvanger der directe belastingen de mogelijkheid te geven het faillissement van een belastingschuldige aan te vragen. Dit voorstel werd in 1987 door de Tweede Kamer verworpen. (19.765)

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Verdedigde in 1982 in de Tweede Kamer met succes het wetsvoorstel tot het uit omloop nemen van de cent. De wet werd door minister Van der Stee in het Staatsblad gebracht.
 • Bracht in 1982 samen met staatssecretaris Dales en minister De Ruiter een brief uit over het regeringsstandpunt inzake het interimrapport van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Ongelijk Gebruik (ISMO). Belangrijke aanbevelingen waren: het wegnemen of beperken van het bieden van gelegenheid door voorheffingen, forfaits en indirecte heffingen; betere samenwerking tussen organen en diensten; controle en sanctietoepassing, alsmede bredere toepassing van het fiscaal nummer; verbetering van de verhouding tussen overheid en burger (door transparatie, tegengaan van administratieve lasten etc.) en bestrijding van malafide werkgevers. (17.050)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Behoorde in oktober 1977 tot minderheid van zijn fractie die het onderhandelingsresultaat bij de formatie van een tweede kabinet-Den Uyl afwees en tegen het beleggen van een buitengewoon congres was
 • Werd in december 1989 door het gewest Rotterdam als zevende op de kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen 1990 gezet en trok daarna zijn kandidatuur in. Kombrink wilde in Rotterdam wethouder van financiën en economische zaken worden.
 • Had als wethouder een uiterst moeizame verhouding met burgemeester Bram Peper

Private life
 • Medeoprichter van de FJG-afdeling Steenwijk
 • Zijn ouders waren gescheiden. Hans leerde zijn vader kennen toen hij 20 was.
 • Zijn tweede echtgenote was televisie-producer en regisseur bij de VPRO

Anecdotes and citations
 • Zei in 1973 op de 1-mei-bijeenkomst in Den Haag dat hij vreesde dat het kabinet-Den Uyl een historische vergissing zou blijken te zijn

Non-acceptance of political functions
 • directeur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), September 1988
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, October 1989

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.