Drs. R.W. (Raymond) Knops

foto Drs. R.W. (Raymond) Knops
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Raymond Knops (1971) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA i. Eerder was hij sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III i. Deze functie werd van 1 november 2019 tot 14 april 2020 onderbroken, toen hij minister was op dit ministerie. De heer Knops was van 11 oktober 2005 tot 26 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA (met onderbrekingen in 2006-2007 en in 2010). Hij was in 1999-2005 wethouder van Horst aan de Maas en daarvoor beroepsofficier. In 2011-2014 was de heer Knops voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken i. Hij was voorts fractiesecretaris en woordvoerder buitenlandse zaken, defensie en wonen. Als Kamerlid houdt hij zich bezig met politie, justitie (OM, rechtspraak), grensbewaking, rampenbestrijding en MH17.

CDA
in de periode 2005-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First names

Raymond Willem (Raymond)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hegelsom (gem. Horst), 10 November 1971

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (voor economische- en agrarische Zaken, ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en volkshuisvesting) van Horst, from 1999 until 1 January 2001
 • wethouder (voor economische zaken, agribusiness, recreatie en toerisme en strategische projecten) van Horst aan de Maas, from 1 January 2001 until October 2005 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 October 2005 until 30 November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 17 June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 September 2010 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder meer belast met Koninkrijksrelaties, informatiesamenleving en identiteit), from 26 October 2017 until 1 November 2019
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 1 November 2019 until 14 April 2020
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder meer belast met Koninkrijksrelaties, informatiesamenleving en identiteit), from 14 April 2020 until 10 January 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • mede-eigenaar Jorim Holding B.V., from 28 March 2022

Previous (2/26)
 • mede-eigenaar Jorim Holding B.V., from 2016 until October 2017
 • lid Raad van Advies Fontys Hogeschool Engineering en Automotive, 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid tijdelijke commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 October 2012 until 2 April 2014
 • lid COSAC (Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen) namens de Tweede Kamer, until 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Diende in 2016 samen met Han ten Broeke (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op de koopvaardij (34.558)
 • Nam in 2022 de verdediging over van een in 2018 door Madeleine van Toorenburg en Lodewijk Asscher (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het strafbaar stellen van seksuele intimidatie (34.904)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Benoemde in februari 2018 Marcolino (Mike) Franco tot regeringscommissaris op Sint-Eustatius
 • Bereikte in juni 2020 overeenstemming met de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen over een door Bernard Wientjes voorgesteld compensatiepakket voor het niet naar Vlissingen verhuizen van een Marinekazerne. Er komt onder meer een Delta Kenniscentrum, een groot justitieel complex en een snellere treinverbinding naar de Randstad.

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2020 de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en op Bonaire, Sint Eustatius, Saba (Stb. 113) stand. Met deze noodwet moet de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid en democratische legitimatie van besluitvorming worden gewaarborgd, zolang door de uitbraak van het corona-virus (COVID-19), fysieke aanwezigheid tijdens vergaderingen slechts (zeer) beperkt mogelijk is. (35.424)
 • Bracht in 2020 de Wet elektronische publicaties tot stand. Alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, moeten digitaal en daarmee beter toegankelijk en kenbaar worden gemaakt. (35.218)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Hij is als luitenant-kolonel van november 2004 tot en met februari 2005 uitgezonden geweest naar Irak. Hij hield zich daar bezig met CIMIC-projecten op het gebied van irrigatie, brandstof en energie.
 • Vanwege ziekte van minister Ollongron verdedigde hij in oktober 2019 alleen de begroting voor Binnenlandse Zaken 2020 in de Tweede Kamer
 • In juli 2022 oordeelde de rechter (rechtbank Amsterdam) dat NRC en De Limburger het recht hadden te schrijven dat hij zichzelf had bevoordeeld bij een grondtransactie, maar niet dat het daarbij ging om tienduizenden euro's. De rechter sprak uit dat Knops groter mocht bouwen dan de bestaande regels voorzagen en dat de regels voor hem werden aangepast.

Private life
Was trombonist bij fanfare "Sint Hubertus" in Hegelsom

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.