Midden-Oosten Vredesproces heeft nieuwe impuls nodig

Source: R.W. (Raymond) Knops i, published on Wednesday, June 15 2016.

Het CDA heeft de afgelopen jaren altijd bewust een gebalanceerde en op oplossingen gerichte houding gehad naar zowel Israël als de Palestijnen.

In ons verkiezingsprogramma in 2012 pleitten we voor een levensvatbare tweestaten-oplossing, in het kader van een alomvattend vredesakkoord, met als uitgangspunt de grenzen van 1967.

En: ‘De internationale gemeenschap zal de voorwaarden voor een duurzame vrede moeten scheppen, op basis van het internationaal recht. Om de kans op vrede te behouden

zijn drukmiddelen nodig, die de partijen bewegen beleid te staken dat een rechtvaardige oplossing in de weg staat.’

Ook al lijkt een twee-statenoplossing op dit moment verder weg dan ooit, een oplossing voor het conflict blijft nodig. Het vredesproces heeft een nieuwe impuls nodig.

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft dinsdag jl. uitvoerig gesproken over de moties die voor lagen naar aanleiding van het debat Midden-Oosten vredespolitiek.

Het CDA heeft voor de motie Voordewind gestemd over het stoppen van betalingen van de Palestijnse Autoriteit aan Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen, waaronder veroordeelde terroristen.

Het CDA heeft tevens voor de motie Ten Broeke gestemd om labelling niet alleen door te voeren voor producten uit door illegaal Israël bezet gebied, maar ook voor andere bezette gebieden zoals de westelijke Sahara.

Het CDA zal daarnaast donderdag a.s. voor de motie Van der Staaij stemmen om subsidie aan zogenoemde 'BDS'-organisaties (die zich inzetten voor een boycot en sancties tegen Israël) stop te zetten.

Onze fractie heeft een motie ingediend die Israël oproept om schade, aangericht aan Nederlandse ontwikkelingsprojecten voor Palestijnen op de Westbank, te vergoeden.

De discussie op social media gaat vooral over het stemmen voor de motie Servaes (PvdA) die steun uitspreekt aan een nieuw, door de EU gesteund, Frans vredesinitiatief en die beide partijen oproept zich aan de onderhandelingstafel constructief op te stellen.

De motie roept op tot concrete maatregelen, wanneer partijen afzien van constructieve deelname aan vredesbesprekingen en ondermijnend beleid blijven voeren. Pas als dat gebleken is, kunnen maatregelen aan de orde zijn.

Een genoemd voorbeeld van een mogelijke maatregel is het opschorten van samenwerkingsovereenkomsten. Dit geldt nadrukkelijk voor beide partijen. Op dit moment zijn dergelijke maatregelen wat het CDA betreft niet aan de orde.

Het bericht dat wij voor eenzijdige sancties tegen Israël zouden stemmen klopt dus niet.

Wij staan voor een evenwichtige benadering van het Midden-Oosten Vredesproces, vanuit een consistente lijn.