Knops: kabinet moet tegemoet komen aan kritiek NAVO: meer geld voor Defensie nodig

Source: R.W. (Raymond) Knops i, published on Wednesday, May 25 2016.

De NAVO levert harde kritiek op Nederland. De staat waarin de krijgsmacht zich bevindt is dramatisch. Het kabinet heeft teveel bezuinigd en doet te weinig en te laat om verdere teloorgang te voorkomen. Beloften zijn gebroken, moties niet uitgevoerd, afspraken niet waargemaakt. Nog nooit gaf Nederland zo weinig aan Defensie uit en is de krijgsmacht zo weinig inzetbaar. Voor het CDA aanleiding om minister Hennis op het matje te roepen.

We leven in tijden van toenemende onveiligheid en instabiliteit. Juist daarom is het zo belangrijk dat Nederland zich op moet stellen als een betrouwbaar NAVO-bondgenoot, die verantwoordelijkheid neemt voor de internationale veiligheid. Dat betekent echter wel dat er substantieel meer geld naar Defensie moet om die ambitie waar te kunnen maken. Vandaar dat CDA defensiewoordvoerder Raymond Knops het kabinet via een motie opriep om op de NAVO-top in Warschau ‘een substantieel, betekenisvol gebaar’ te maken richting de NAVO.

De krijgsmacht bevindt zich volgens het CDA in een neerwaartse spiraal. Naast de NAVO kwam de Algemene Rekenkamer afgelopen week met een vernietigende analyse. Het budget en de inzetbaarheid blijven dalen, zelfs naar het laagste niveau ooit. Nederland beschikt over de kleinste krijgsmacht van de wereld afgemeten aan inwonertal, met het laagste budget ooit. De eigen doelstellingen om Nederland en bondgenoten te verdedigen, kunnen niet meer volledig worden waargemaakt. Dat is een ernstige zaak. Knops: “Het is Nederland feitelijk ook onwaardig. Het begint ook op te vallen bij onze bondgenoten. De NAVO is in haar Defense Planning Capability Review met snoeiharde kritiek gekomen. De NAVO zegt dat Nederland te weinig uitgeeft aan defensie en dat extra investeringen in personeel, materieel, training en voorraden nodig zijn. Er is meer geld nodig voor ondersteunende capaciteiten en voor eenheden die zich in het hogere geweldsspectrum kunnen handhaven.”

Knops: “In september 2014 is minister Hennis samen met premier Rutte naar de NAVO-top in Wales gegaan. Ze beloofden daar de defensie-uitgaven in tien jaar tijd te verhogen in de richting van de NAVO-norm. Het tegenovergestelde gebeurde: de uitgaven, als percentage van het BBP, daalden verder. De minister zei vorig jaar nog dat dit onacceptabel was.

Knops riep het kabinet dan ook op de belofte van Rutte in Wales waar te maken in Warschau. De teleurstelling was groot toen minister Hennis zijn motie ontraadde. Ook wilde ze geen enkele andere concrete toezegging doen.