Knops: Maak geld vrij voor vrouwennetwerk Karama

Source: R.W. (Raymond) Knops i, published on Friday, November 25 2016.

Afgelopen week vond het debat plaats over de begroting Buitenlandse Zaken. CDA-buitenlandwoordvoerder Raymond Knops ging in op de toenemende instabiliteit in de wereld om ons heen, verschuivende macht, terugkeer van geopolitiek en de dreiging van de radicale islam. De Arabische ‘lente’ is ontaard in chaos. Ook is er sprake van toename van autoritaire regimes die repressieve maatregelen van elkaar overnemen. De invloed van het Westen neemt af, de ‘rule based order’ wankelt. Intussen vinden binnen het Westen politieke omwentelingen plaats; eerst ‘Brexit’, daarna de verkiezing van president Trump in de VS.

Tijdens het debat reageerde Knops op het pleidooi van minister Koenders voor een Europees OM, FBI en CIA. Hij benadrukte het belang van een sterke trans-Atlantische band. Knops: “De reflex op Trump en de Brexit moet wat ons betreft niet een vlucht naar voren zijn in de richting van een federaal Europa. Wij zijn niet voor een Europees leger, een Europees OM of een Europese CIA of FBI. Er ligt een enorme uitdaging om de migratiestromen, die de komende jaren zullen blijven, te beheersen, maar we moeten ons niet gaan afzetten tegen de VS en het Verenigd Koninkrijk.”

Knops benadrukte dat ISIS krachtig bestreden moet blijven worden. Hij pleitte ook in dat kader voor steun aan het vrouwennetwerk Karama. Dit is een non-gouvernementele organisatie die actief is in landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De leden verzetten zich met gevaar voor eigen leven o.a. tegen ISIS en ze komen op voor gelijke rechten voor man en vrouw. De financiële middelen van Karama en de mogelijkheden tot fondsenwerving zijn echter beperkt, mede door aanslagen tegen Karama-leden, invallen in kantoren en beperkte internettoegang. Knops noemde het ‘een mooi concreet voorbeeld van het van onderop de strijd aangaan tegen IS’ en diende samen met D66 en de SP een amendement in om 1,5 miljoen euro vrij te maken binnen het Mensenrechtenfonds.

Knops uitte daarnaast grote zorgen over buitengewoon precaire situatie in Turkije: parlementariërs zijn vastgezet en burgemeesters zijn opgepakt. Knops: ‘Wij moeten ons daar sterker tegen uitspreken en, net als het Deense parlement, de zaak veroordelen en aandringen op de vrijlating van die parlementariërs.’ Knops sprak de hoop uit dat de door hem ingediende motie een meerderheid haalt. Ook uitte hij zorgen over ‘blanco cheque’ die volgens Human Rights Watch uitgeschreven zou zijn voor marteling en mishandeling van gevangenen en de militaire toenadering van Turkije tot Rusland.

Tenslotte vroeg Knops de minister ook om zich uit te spreken over de precaire positie van christenen. ‘Christenen zijn de zwaarst vervolgde gelovigen ter wereld. De minister wil geen VN-onderzoek en weigert expliciet te benoemen dat de grootste dreiging van het islamitisch fundamentalisme komt.’ Knops sprak teleurstelling uit over het feit dat de minister een motie van het CDA, die opriep de mogelijkheden te onderzoeken voor specifieke hulpprogramma's voor ontheemde christenen, niet heeft uitgevoerd.