(Prins Willem V) erfstadhouder Willem V , prins van Oranje en Nassau

foto (Prins Willem V) erfstadhouder Willem V , prins van Oranje en Nassau
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Intelligente, maar conservatieve stadhouder. Volgde als driejarige onder voogdij van de hertog van Brunswijk zijn jong-gestorven vader op. Was niet bereid het oligargische regeringssysteem te hervormen en kwam daardoor steeds meer onder vuur te liggen. Deze opposanten, de patriotten, vielen hem in pamfletten fel aan, met name na de ongelukkig verlopen Vierde Engelse oorlog. In 1785 week hij uit naar Nijmegen, maar dankzij Pruisische steun kon hij in 1787 terugkeren naar Den Haag. De komst van de Fransen in 1795 maakten een einde aan zijn bewind. Hij vluchtte toen naar het buitenland. In 1801 liet hij zijn vroegere medestanders weten dat zij weer bestuursfuncties mochten bekleden.

in de periode 1751-1795: historische figuren

1.

Personal data

Changes in name or title
Noemde zich later "Willem Batavus"

Place and date of birth
's-Gravenhage, 8 March 1748

Place and date of death
Brunswijk, 9 April 1806

Place and date of interment
 • Brunswijk
 • Delft, 29 April 1958 (herbegraven in de Nieuwe Kerk)

2.

Main functions and occupations

 • erfstadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Friesland, Overijssel en Stad en Lande van Groningen, from 22 October 1751 until 23 February 1795
 • admiraal en kapitein-generaal van de Unie der Zeven Verenigde Provinciën, from 22 October 1751 until 23 February 1795
 • voorzitter Raad van State, from 22 October 1751 until 23 February 1795
 • opperbewindhebber Oost- en West-Indische Compagnie, from 22 October 1751 until 23 February 1795

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Verliet op 18 januari 1795 met zijn gezin Den Haag en vluchtte naar Engeland
 • Nadat hij in de verklaring van Kew (7 februari 1795) de gezaghebbers in Nederlands-Indië had opgedragen zich aan te sluiten bij Engeland, werden zijn bezittingen in beslaggenomen door de Fransen
 • In 1801 adviseerde hij in de Brieven uit Oranienstein zijn geestverwanten zich niet langer aan het staatsbestuur te onttrekken

Private life
 • Zijn moeder was een dochter van koning George II van Groot-Brittannië en Ierland
 • Zijn echtgenote was een nicht van koning Frederik II van Pruisen en een zuster van koning (sinds augustus 1786) Frederik Willem II van Pruisen
 • Besteedde veel aandacht aan herstel van paleizen (o.a. het Oude Hof aan het Noordeinde en het stadhouderlijk kwartier aan het Binnenhof). In 1790 kwam de nieuwe balzaal gereed aan het Binnenhof.

Titles of nobility (3/4)
 • vorst van Nassau
 • vorst van Fulda
 • graaf van Corvey, from 1802

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

5.

Publications

Publications
 • G.J. Schutte, "Willem IV en Willem V", in: C.A. Tamse (red.), "Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis" (Utrecht, 1996)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.