Tweede Kamerfractie Christelijk-Historische Unie (CHU)

De Christelijk-Historische Unie i (CHU) was een protestants-christelijke fractie. De fractie was van 1 juli 1908 tot 8 juni 1977 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Zij kwam voort uit de fractie van de Christelijk-Historische partij i, die op haar beurt de voorzetting was van de sinds 1896 bestaande fractie van de vrij-antirevolutionairen i.

De CHU-fractie was vaak regeringsfractie i. Dat was alleen niet zo in de perioden 1908-1918, 1945-1948, 1965-1967 en 1973-1977. Vanaf 1976 werd gezamenlijk vergaderd met de fracties van ARP i en KVP i, in aanloop naar de totstandkoming van het CDA i. In 1976 nam Coos Huijsen i tussentijds geen zitting voor de CHU.

De fractie telde aanvankelijk veel adellijke leden. Vanaf 1918 kwamen er ook vertegenwoordigers van landbouwers en vakbonden in de fractie. Er was altijd een lid uit Groningen en een lid uit Friesland. Bekende CHU-Tweede Kamerleden waren (buiten de fractievoorzitters) de Overijsselse herenboer Jan Weitkamp i, de Haagse wijnkoper Snoeck Henkemans i, freule Wttewaall van Stoetwegen i, de Drentse vakbondsman Kikkert i en de Friese landbouwer Teun Tolman i.

1.

Overzicht fractievoorzitters

In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

fotonaamaanvang functieeinde functie
Roelof KruisingaR.J.H. (Roelof) Kruisinga19731977
Arnold TilanusA.D.W. (Arnold) Tilanus19721973
Roelof KruisingaR.J.H. (Roelof) Kruisinga19711971
 

Meer over