Ing. J.T. (Jur) Mellema

foto Ing. J.T. (Jur) Mellema
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Groningse herenboer, die in 1967 Beernink i opvolgde als voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Kamer. Was tevens woordvoerder landbouw, Koninkrijkszaken en (later) milieu. Probeerde eind jaren zestig van de CHU een moderne partij te maken met een centrum-politieke instelling en daarmee rijp voor de christendemocratische fusie. Lanceerde de slogan "samen-uit samen-thuis". Hield met Schmelzer i en Biesheuvel i het kabinet-De Jong i overeind. Maakte als fractievoorzitter in 1968 na veroordeling vanwege een verkeersmisdrijf een jaar plaats voor Tilanus i. Bescheiden in zijn pretenties. Eindigde zijn loopbaan als voorzitter van het Produktschap voor pluimvee en eieren.

CHU
in de periode 1959-1972: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Jurjen Tammo (Jur)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nieuw-Scheemda (gem. Scheemda, Gr.), 18 September 1923

Place and date of death
11 May 2017

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Scheemda, from 2 September 1958 until July 1959
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1959 until 1 April 1972
 • fractievoorzitter CHU Tweede-Kamer der Staten-Generaal, from 5 April 1967 until 1 July 1968 (vanaf 26 april 1968 op non-actief)
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 June 1969 until 28 April 1971
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1971 until 1 April 1972
 • voorzitter Produktschap voor Pluimvee en Eieren, from 1 April 1972 until 1 January 1990

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • kerkvoogd
 • lid Koninkrijkscommissie inzake de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, from 12 January 1972

Derived functions (2/5)
 • voorzitter subcommissie voor NAVO en Oost-West-verhoudingen van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 November 1967 until 1 April 1972
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet inzake luchtverontreiniging (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 November 1968 until July 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Voerde in 1961 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de ruimtelijke ordening
 • Voerde in 1964 het woord bij het wetsvoorstel tot instelling van het Rijkswegenfonds

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Voerde op 14 februari 1968 samen met Biesheuvel (ARP) en Schmelzer (KVP) het woord in een tv-uitzending van de KVP om daarmee het belang van verdere christendemocratische samenwerking te benadrukken
 • Trad terug op 26 juni 1968 als fractievoorzitter na een veroordeling tot twee weken gevangenis en 1 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid vanwege het onder invloed (en medicijnen) veroorzaken van een verkeersongeluk in april 1968. Het ongeluk vond plaats op het kruispunt Bergselaan-Schieweg in Rotterdam nadat hij een receptie van zijn partijgenoot minister Udink had bezocht. Hij was eerder al eens voorwaardelijk veroordeeld voor eenzelfde vergrijp.

Private life (3/4)
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Vlaardingen en van Zwolle
 • Zijn vader was wethouder van Scheemda en gedeputeerde van Groningen (1937)
 • Zijn broer Sieto was burgemeester van Stedum

Non-acceptance of political functions
 • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, July 1962
 • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, October 1969

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.