Drs. B.J. (Bé) Udink

foto Drs. B.J. (Bé) Udink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: nationaal archief
Source: Parlement.com.

CHU-politicus en econoom, die in 1967 minister voor Ontwikkelingssamenwerking werd in het kabinet-De Jong i. Was op dat moment directeur van de Centrale Kamer voor Handelsbevordering en lid van de Rijnmondraad. Wist de begrotingsnorm van 1 procent ontwikkelingshulp vast te leggen door met aftreden te dreigen. Voerde in 1971 als lijsttrekker van de CHU een weinig succesvolle verkiezingscampagne waarin 'law and order' centraal stonden. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Biesheuvel I en II i. Voerde de huurharmonisatie in waarover de linkse oppositie hem fel aanviel. Was na het aftreden van Drees jr. i een klein jaar tevens minister van Verkeer en Waterstaat. Speelde na zijn ministerschap een belangrijke rol bij de ondergang van het OGEM-concern. Praatgrage man, niet vrij van pedanterie. Had een wat theatrale wijze van spreken.

CHU
in de periode 1967-1973: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

Personal data

Surnames
Berend Jan (Bé)

Place and date of birth
Deventer, 12 February 1926

Place and date of death
Rotterdam, 24 May 2016

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • algemeen directeur CKH (Centrale Kamer voor Handelsbevordering) te 's-Gravenhage, from 1 July 1962 until 5 April 1967
 • lid Rijnmondraad, from 14 September 1965 until 5 April 1967
 • minister zonder portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden, from 5 April 1967 until 6 July 1971
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 April 1971 until 6 July 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 6 July 1971
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, from 6 July 1971 until 11 May 1973
 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 21 July 1972 until 11 May 1973
 • lid en vicevoorzitter Raad van Bestuur bouw- en handelsconcern N.V. OGEM, from 1 September 1973 until 1 January 1978
 • voorzitter Raad van Bestuur bouw- en handelsconcern N.V. OGEM, from 1 January 1978 until 1 March 1980

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen drukkerij N.V. "Libertas" te Utrecht
 • lid Raad voor de Waterstaat, from 1 March 1975

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/10)
 • Bracht in 1972 samen met minister Geertsema de nota over de ontwikkeling van de Haagse agglomeratie uit. Daarin wordt de spreiding van rijksdiensten naar onder andere Groningen en Limburg aangekondigd. (12.043)
 • Diende in 1972 samen met minister Langman en staatssecretaris Scholten het wetsvoorstel Wet selectieve investeringsregeling in. Dit voorstel werd in 1974 in het Staatsblad gebracht. (12.045)
 • Als minister van Verkeer en Waterstaat zette hij het beleid van zijn voorganger Drees voort, dat er op gericht was te komen tot sturing van de mobiliteit via een geïntegreerd verkeer- en vervoersbeleid. Openbaar vervoer moest worden gestimuleerd vanwege de nadelen van (individueel) autoverkeer.

Legislative activities as minister (3/5)
 • Bracht in 1970 een wet tot stand tot goedkeuring van de op 29 juli 1969 te Jaoende ondertekende associatie-overeenkomst tussen de E.E.G. en de geassocieerde Afrikaanse staten, alsmede een wet tot goedkeuring van een associatie-overeenkomst van de E.E.G. met Tanzania, Oeganda en Kenya (10.606 & 10.607)
 • Bracht in 1973 een wijziging (Stb. 253) van de Wet Autovervoer Personen tot stand, waardoor het onderscheid tussen huurauto's en taxi's in die wet verdween, het uitoefenen van het taxibedrijf aan een vergunning werd gebonden, er grotere vrijheid kwam bij het kiezen van een standplaats en gedeputeerde staten een gemeenschappelijke regeling over samenwerking van taxibedrijven kunnen opleggen. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door staatssecretaris Keyzer. (11.319)
 • Bracht in 1973 samen met minister Van Agt een wijziging van de Wegenverkeerswet (Stb. 282) tot stand, waardoor een bloedproef op alcoholgebruik in het verkeer mogelijk werd en de strafmaat voor rijden onder invloed wordt verhoogd. (10.038)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in juni 1970 door de Unieraad van de CHU tot lijsttrekker gekozen, waarbij hij Kruisinga en Mellema versloeg
 • Sprak zich als lijsttrekker van de CHU in 1971 uit voor handhaving van gezag en orde. Baarde opzien door een trucfoto waarop hij als langharige was afgebeeld. Op de wijze waarop campagne was gevoerd, werd - na de verkiezingsnederlaag - intern de nodige kritiek geuit.
 • Legde in 1980 het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van OGEM neer, nadat hem daarom door de Raad van Commissarissen was verzocht. Er was onder meer kritiek op het concernbeleid, zoals de voorgenomen maar later weer afgeblazen overname van Nederhorst Bouw en de omstreden deelneming van OGEM in een Duitse bouwonderneming.

Private life
 • Dook in 1944 onder bij het gezin van zijn latere echtgenote Van Drumpt

Anecdotes and citations
 • Hoorde op 3 april 1967 op zijn autoradio toevallig dat hij minister zou worden, hoewel hij formateur en (beoogd) premier Piet de Jong nog nooit had ontmoet
 • Godfried Bomans schreef over hem: "Een man met een hoofd dat alleen maar in Nederland voorkomt en waar je altijd een loket om heen denkt." Udink zou daar smakelijk om hebben gelachen.

9.

Publications

Publications
 • Staatscourant, 6 april 1967
 • Interview door Jeroen Terlingen in: "Vrij Nederland", 29 september 1984
 • Frank Vermeulen, "Een ministerschap via de autoradio", NRC Handelsblad, 27 mei 2016
 • J. van Merriënboer, "'Een fraai gesneden hoofd, waar omheen men niettemin de omlijsting van een loket ziet'", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016, 132

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.