Dr. W. (Wim) Drees jr.

foto Dr. W. (Wim) Drees jr.
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. Bekend als 'de jonge Drees' en als 'zoon van' verwierf hij een zekere populariteit. Zijn partij kwam de Kamer binnen met acht zetels en werd regeringspartij in het kabinet-Biesheuvel i. Drees zelf werd minister van Verkeer en Waterstaat. Zette zich in voor bevordering van het openbaar vervoer. Was feitelijk meer ambtenaar dan politicus. Beschikte over 'droge' humor en was overtuigd van eigen gelijk (dat hij overigens soms ook had). Vanaf 1973 fractieleider in de Tweede Kamer, die met veel interne verdeeldheid te maken kreeg. Besloot zijn bestuurlijke loopbaan als lid van de Algemene Rekenkamer, een functie waarvoor hij geknipt was.

DS'70
in de periode 1971-1984: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Algemene Rekenkamer

1.

First name

Willem (Wim)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 24 December 1922

Place and date of death
's-Gravenhage, 5 September 1998

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1945 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946 until June 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), from June 1970

4.

Main functions and occupations

 • fractievoorzitter DS'70 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 April 1971 until 6 July 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 6 July 1971
 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 6 July 1971 until 21 July 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 September 1972 until 20 August 1977
 • fractievoorzitter DS'70 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 May 1973 until 20 August 1977
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 3 September 1974 until 15 August 1975
 • lid Algemene Rekenkamer, from 4 October 1977 until 1 January 1984 (benoemd bij K.B. bij 27 augustus 1977)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur VOF (Vereniging voor Openbare Financiën)
 • voorzitter commissie financiering oudedagsvoorziening, from 1986 until 1987

Derived functions
voorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 1973 until 20 August 1978

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Pleitbezorger van het autovrij maken van het Binnenhof
 • Diende in 1975 met zijn fractiegenoot Henk Staneke een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Dit beoogde de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers aan de normale pensioenwetgeving aan te passen. Het voorstel werd in 1976 door de Tweede Kamer verworpen. (13.612)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/4)
 • Nam het besluit tot aanleg van de Zoetermeerstadslijn
 • Nam in het Rijkswegenfonds een bedrag op voor spoorwegaanleg

Legislative activities as minister
 • Bracht samen met minister Udink een wet tot stand over onteigening ten behoeve van de inrichting van een buisleidingenstraat van Pernis naar de Schelde. Hierdoor kunnen buizenbundels worden aangelegd voor het vervoer van olie, chemische producten, drinkwater en afvalwater vanaf het Botlekgebied via Moerdijk naar de Schelde. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door de ministers Bakker en Schut. (11.355)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Hij was tijdens de Bezetting actief in de illegaliteit
 • Bij het CPB was H.J. Witteveen souschef van de afdeling waar hij werkte

Anecdotes and citations
 • Zijn onderkoeldheid bleek na het uitbreken van de kabinetscrisis in 1972. Hij zei toen: "Er is naast het komkommernieuws en het wielrennen nog enig politiek nieuws."

Pseudonyms and nicknames
"De lachende vulpen" (bijnaam die journalisten hem gaven)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.