J.R. (Reinhardt) Snoeck Henkemans

foto J.R. (Reinhardt) Snoeck Henkemans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gedenkboek Landstorm
Source: Parlement.com.

Ambitieuze Haagse wijnkoper die tot de vooraanstaande Tweede Kamerleden van de CHU behoorde. Speelde als waarnemend fractievoorzitter een belangrijke rol bij de val van het eerste kabinet-Colijn i toen de CHU uit anti-Roomse overwegingen steun gaf aan het SGP-amendement over het schrappen van gelden voor het gezantschap bij de Paus. Keerde zich daarna tegen het door De Visser i bedachte compromis om de crisis op te lossen. Was tevens wethouder in Den Haag. Blijmoedig man, populair in eigen kring. Kende de eigen achterban door zijn vele contacten in het land goed. Op sociaal gebied vooruitstrevender dan veel van zijn partijgenoten.

CHU
in de periode 1909-1935: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Johan Reinhardt (Reinhardt)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 21 May 1862

Place and date of death
's-Gravenhage, 24 May 1945

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), from 1903 until 9 July 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 9 July 1908

3.

Main functions and occupations

 • wijnhandelaar (groot- en kleinhandel) te 's-Gravenhage, from 1878
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1909 until 16 September 1913 (voor het kiesdistrict Amsterdam II)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 7 September 1915 until 1 September 1941 (in de periode 1915-1919 gekozen in district I)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 March 1916 until 3 October 1935 (1916-1918 voor het kiesdistrict Apeldoorn)
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 1932 until 28 April 1933
 • wethouder (van financiën) van 's-Gravenhage, from 18 September 1933 until 5 September 1939
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, from 1 June 1934 until 1 July 1934 (na het aftreden van burgemeester Bosch ridder van Rosenthal)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Algemene Armencommissie, from September 1933
 • lid College van Toezicht Ziektewet, around 1933

Derived functions (2/10)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1932 until May 1933
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1934 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met uiteenlopende zaken, waaronder arbeid, justitie, handel, pensioenen en onderwijs

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Had in 1925 een groot aandeel in de val van het kabinet-Colijn I door zijn verzet tegen het bestendigen van het gezantschap bij de Paus. Wees als waarnemend fractievoorzitter het plan van formateur (en CHU-fractievoorzitter) De Visser af om dat gezantschap te combineren met de diplomatieke post in Bern of Wenen.
 • In de Eerste Kamerfractie bestonden bezwaren tegen het feit dat hij de functies van Tweede Kamerlid, partijsecretaris en hoofdredacteur van 'De Nederlander' combineerde
 • Was in 1934 en 1935 als oudste lid in jaren in 1935 enkele keren fungerend Tweede Kamervoorzitter

Private life
 • Zijn moeder overleed in 1888

Campaign trail (3/6)
 • Werd in 1913 bij een naverkiezing in het district Amsterdam II na herstemming verslagen door A.H. Gerhard (sdap)
 • Versloeg in 1916 bij een tussentijdse verkiezing in het district Apeldoorn J. Esmeijer (vdb)
 • Versloeg in 1917 P.Th. Hugenholtz (comité anti-grondwetsherziening)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • G. Puchinger, "Tilanus vertelde mij zijn leven", 77-79
 • H. van Spanning, "De Christelijk-Historische Unie", deel I, 330 (1988)
 • W. Slagter, "Snoeck Henkemans, Johan Reinhardt (1862-1945)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 467
 • Onze Afgevaardigden, 1909

archivalia
archief-Snoeck Henkemans, Nationaal Archief

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.