J. (Jan) Weitkamp

foto J. (Jan) Weitkamp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Hardenberg
Source: Parlement.com.

Boer Weitkamp. Mede door zijn traditionele Sallandse kledij met zwart vest en kettinghorloge markant CHU-Tweede Kamerlid in het interbellum. Vertegenwoordiger van de Overijsselse zandboeren. Zeer vermogend. Werd in 1918 via voorkeurstemmen gekozen. Landbouw-woordvoerder van zijn fractie, van wie werd gezegd dat hij nog wel eens naïeviteit voorwendde, maar die feitelijk een behendig politicus was. Was daarnaast Statenlid, raadslid in (Stad-)Hardenberg en voorzitter-hoofdingeland van het waterschap Radewijk en Baalder. Verscheen op Prinsjesdag samen met zijn echtgenote altijd in traditionele kledij.

CHU
in de periode 1918-1946: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jan (Jan)

Place and date of birth
Hardenberg (gem. Stad-Hardenberg), 11 December 1870

Place and date of death
Hardenberg (gem. Hardenberg), 26 December 1946

2.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Main functions and occupations

 • winkelier en herbergier (in bedrijf ouders)
 • landbouwer te Hardenberg (Ov.)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 4 June 1946
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, from 1 July 1919 until 1 September 1941
 • lid gemeenteraad van Stad-Hardenberg, from 16 April 1929 until 1 November 1940

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Toezicht als bedoeld in art. 32 der Land- en Tuinbouwongevallenwet, around 1946
 • voorzitter Overijsselse Maatschappij van Landbouw, from 1945 until 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Interpelleerde in 1921 minister König over het vervoer van vlees naar Engeland
 • Interpelleerde in 1925 minister Ruijs de Beerenbrouck over de toestand in de Drentse en Overijsselse venen
 • Interpelleerde in 1932 minister Ruijs de Beerenbrouck over de toenemende nood in de landbouw, speciaal in gemengde bedrijven op de lichte gronden

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Vertegenwoordiger van de Fries Christelijk-Historische richting
 • Weigerde in oktober 1940 de Ariërverklaring te tekenen. Hij was één van de zeven Nederlanders die dat toen weigerden. Beëindigde tevens zijn raadslidmaatschap uit solidariteit met de Joodse locoburgemeester van Hardenberg, die door de bezetter tot aftreden werd gedwongen.

Private life
 • Maakte zich sterk voor de oprichting van landbouwcoöperaties
 • Zijn broer, H.H. Weitkamp, was burgemeester van Ambt-Hardenberg. Hij vroeg en kreeg in 1936 eervol ontslag na een affaire waarbij met gemeentegeld was geknoeid.

Campaign trail
 • Werd in 1918 met voorkeurstemmen gekozen. Kreeg in de kieskring Zwolle ruim 2600 stemmen.

Pseudonyms and nicknames
 • "Boer Weitkamp"
 • "Krelis" (bijnaam die journalisten hem gaven)

9.

Publications

Publications
D. Hans, "Krelis", in: Parlementsfilm (z.j.)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.