Mr. J. (Jan) Schokking

foto Mr. J. (Jan) Schokking
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Christelijk-historische politicus en minister, afkomstig uit de kring van de Friese christelijk-historischen. Hervormd predikant in Friesland en later in Dordrecht en Leiden. Kwam in 1901 voor het district Harlingen in de Tweede Kamer en bleef lid tot 1909. Keerde in 1918 terug in het parlement en werd fractievoorzitter als opvolger van Lohman i. Was vaak weinig doortastend. In 1920-1925 was hij gedeputeerde van Zuid-Holland en in 1925 minister van Justitie in het kortstondige kabinet-Colijn I i. Keerde in 1926 opnieuw terug als Kamerlid en fractievoorzitter en werd in 1927 tevens burgemeester van Katwijk. Besloot zijn loopbaan als staatsraad. In zijn spreektrant was steeds de dominee te herkennen.

Friese CH, CHU
in de periode 1901-1940: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Jan (Jan)

Place and date of birth
Amsterdam, 10 May 1864

Place and date of death
's-Gravenhage, 15 July 1941

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • FCH (Bond van kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag in de provincie Friesland), from 24 March 1898 until 9 July 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 9 July 1908

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1901 until 21 September 1909 (voor het kiesdistrict Harlingen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 8 August 1925
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 3 December 1918 until 4 August 1925 (1918-1919 voor het kiesdistrict Leiden)
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, from 30 March 1920 until 4 August 1925
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 February 1921 until 4 August 1925
 • minister van Justitie, from 4 August 1925 until 8 March 1926
 • burgemeester van Katwijk, from 1 June 1927 until 1 March 1932 (benoemd bij K.B. van 23 mei; geïnstalleerd 13 juni 1927)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 5 July 1927 until 1 March 1932
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 1926 until 1 March 1932
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 July 1929 until 1 March 1932
 • lid Raad van State, from 1 March 1932 until 14 September 1940 (benoemd bij K.B. van 9 februari 1932)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Commissie voor de behartiging der stoffelijke belangen van de Nederlandse Hervormde Kerk in de toekomstige Zuiderzeeprovincie, from September 1927
 • lid College voor de Visscherijen, from March 1930 (nog in juli 1932)

Derived functions (2/8)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1929 until April 1932
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de wijziging van de Woningwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from March 1930 until April 1931

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met onderwijs, financiën, arbeid, buitenlandse zaken en kunsten

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Richtte samen met H. van Eyck van Heslinga en G.H. Wagenaar de Bond van kiesverenigingen op Christelijk-Historische Grondslag in de Provincie Friesland op
 • Voerde als minister van Justitie in het parlement slechts enkele keren het woord; in de Tweede Kamer onder andere over een wetsvoorstel tot onteigening in verband met een slachthuis in Groningen en in de Tweede Kamer over (technische) herziening van de Faillissementswet.

Private life
 • De theoloog prof. Ph. Hoedemaker was een neef van zijn echtgenote
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Wormerveer

Campaign trail
 • Versloeg in 1901 in het district Harlingen A. Bouman, maar werd niet toegelaten wegens onregelmatigheden bij de kandidaatstelling. Versloeg bij nieuwe verkiezingen H.Ph. de Kanter (ul). Werd in het district Schoterland na herstemming verslagen door G.L. van der Zwaag (soc.).
 • Versloeg in 1905 in het district Harlingen L.W.J.K. Thomson (ul)
 • Was in 1909 en 1913 geen kandidaat

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, August 1925 (i.v.m. benoeming tot minister)

9.

Publications

Publications
 • P. Santana, K. de Vries, "De eenmansfractie Schokking in de Tweede Kamer tijdens het ministerie-Kuyper (1901-1905)", in: Christelijk Historisch Tijdschrift 12 (1967), nr. 5
 • G. Abma, "Schokking, Jan", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 5, 451
 • W. Slagter, "Schokking, Jan (1864-1941)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 451
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Onze Afgevaardigden, 1901 en 1905

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.