H. (Henk) Kikkert

foto H. (Henk) Kikkert
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Bekend CHU-Tweede Kamerlid (vijfentwintig jaar lang) uit een Drents landarbeidersgezin. Was actief in de Christelijke bond van landarbeiders en een moedig verzetsman, die onderdak bood aan Joodse onderduikers. Behoorde tot de sociale vleugel van de CHU en steunde in 1949 als enige van zijn fractie de wet die de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het leven riep. Maakte in 1949 tevens deel uit van de minderheid van de CHU-fractie die vóór de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië i stemde. Werd eind jaren zestig bekend door twee plannen op defensiegebied; over het beroepsleger en een oefenterrein in Groningen. Hield zich behalve met defensie en sociale zaken ook bezig met landbouw en maatschappelijk werk.

CHU
in de periode 1946-1972: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Hendrik (Henk)

Place and date of birth
Dalen, 23 October 1912

Place and date of death
Zeist, 20 March 1988

2.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Main functions and occupations

 • propagandist voor NCLB (Nederlands Christelijke Landarbeidersbond), from 1935 until 1940
 • beroepsofficier, from 1940
 • lid hoofdbestuur NCAB (Nederlands Christelijke Agrarische Bedrijfsbond), from 1945 until 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 7 December 1972
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, from 19 June 1946 until 4 July 1950

Internment
krijgsgevangene (tijdens de Bezetting)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • adviseur Protestants-Christelijke Schippersbond, around 1970
 • voorzitter Jachtraad, from 1 November 1973 until November 1981

Derived functions (2/12)
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 September 1971 until 7 December 1972
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de wetsvoorstellen regelen inzake werkstaking en wettelijke bepalingen inzake werkstaking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 1971 until 7 December 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet
 • Was in 1966 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over de herziening van het Reglement van Orde

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte naam met twee plannen; één inzake de aanleg van een militaire oefenterrein bij Ter Apel en één inzake de vorming van een beroepsleger
 • Uitte na de verkiezingsnederlaag van 1971 ernstige kritiek op de door zijn partij gevoerde campagne en op het leiderschap van Udink. De partij wees die kritiek af en hij werd in 1972 niet opnieuw gekandideerd.

Private life
 • Was bevriend met CNV-voorzitter Marinus Ruppert
 • Was tijdens de bezetting verbindingsofficier van de OD en de Binnenlandse Strijdkrachten

Anecdotes and citations
 • Stelde in januari 1971 vragen aan zijn partijgenoot Haex over de inrichting van een VVD-kantoor in de Johannes Postkazerne. Het bleek om een VVDM-kantoor te gaan, een bureau dus van de Vereniging voor Dienstplichtig Militairen. De 'M' was weggevallen op het briefpapier.

9.

Publications

Publications
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • "Een vriendelijk mens. H. Kikkert (1912-1988)", NRC Handelsblad, 22 maart 1988

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.