Jkvr.Mr. Ch.W.I. (Bob) Wttewaall van Stoetwegen

foto Jkvr.Mr. Ch.W.I. (Bob) Wttewaall van Stoetwegen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

'De freule'. Kleine, praatgrage, vrijgezelle adellijke dame die door haar onconventionele optreden zowel binnen als buiten de Tweede Kamer, waarvan zij zesentwintig jaar deel uitmaakte, grote populariteit verwierf. Werd daardoor tevens één van de bekendste Tweede Kamerleden. Was justitie- en mediawoordvoerster van de CHU-fractie met belangstelling voor het gevangeniswezen en het familierecht. Kwam zowel op voor de rechten van de vrouw als van het Oranjehuis, waarmee ze zeer nauwe relaties onderhield. Maakte negen jaar deel uit van de enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 i. Vooruitstrevend op sociaal gebied, maar overigens behoudend. Bijnamen: 'de rode freule' en 'de oranje freule'.

CHU
in de periode 1945-1971: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Christine Wilhelmine Isabelle (Bob)

Place and date of birth
Amsterdam, 1 January 1901

Place and date of death
's-Gravenhage, 15 October 1986

2.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie), from November 1945

3.

Main functions and occupations

 • medewerkster Federatie van Christelijke verenigingen voor vrouwen en meisjes te Utrecht, from 1928 until 1930
 • secretariaats-assistente Nederlandse Christen-Vrouwenbond, from 1932
 • financieel secretaresse Nederlandse Christen-Vrouwenbond, from 1932 until 1945
 • agente van enkele verzekeringsmaatschappijen, until November 1945
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 10 May 1971
 • waarnemend fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 April 1968 until 1 July 1968 (nadat J.T. Mellema tijdelijk was teruggetreden)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Commissie Herziening Wetgeving Kinderbescherming (Commissie-Wiarda), from March 1965 until 1971
 • lid Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Juliana, 1973

Derived functions (2/9)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Nadere regels ter bescherming van het telefoongeheim en bepalingen inzake afluisteren van gesprekken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 December 1966 until December 1967
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, from May 1969 until May 1970 (vijftiende zitting)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was justitie-woordvoerster van de CHU-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met omroepzaken en ontwikkelingssamenwerking.
 • Zette zich met name in voor een humane strafrechtstoepassing
 • Voerde in 1965 en 1966 het woord bij de behandeling van de toestemmingswetten voor de huwelijken van prinses Beatrix en prinses Margriet

Dissenting voting behaviour (0/18)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd zonder overleg vooraf door Tilanus kandidaat gesteld voor het noodparlement. Werd benoemd in de vacature Mackay-Katz.

Private life
 • Goede kennis van de familie Colijn
 • Huisvriendin van de koninklijke familie
 • Medeoprichtster van het Nederlands Vrouwencomité

Anecdotes and citations
 • Zei op 10 november 1965 in het debat over het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg: "Het wetsontwerp tot toestemming voor het huwelijk van Prinses Beatrix wordt (... ) gebruikt om haar, haar moeder en de monarchie als zodanig aan te vallen; men wil de bruiloft van Prinses Beatrix maken tot de begrafenis van het koningschap. Nu, mijnheer de Voorzitter, daar doen wij niet aan mee (...)."
 • In februari 1971 bezorgde een 20-jarige man haar een flinke schrik toen zij fungerend Kamervoorzitter was. De man liet zichzelf aan touwen vanuit de voorzittersloge naar beneden zakken (daarmee de indruk wekkend dat hij zichzelf had opgehangen) uit protest tegen een rechtzaak vanwege door hem gepleegde sabotage van legervoertuigen.
 • Zei op 26 november 1970 tijdens een nachtelijk debat over het belastingplan waarbij de vermoeidheid bij diverse Kamerleden toesloeg: "Overal in de wandelgangen hoor je: dit is gekkenwerk. Ik stel voor, thans de vergadering te sluiten."

Pseudonyms and nicknames (3/4)
 • "De rode freule" (vanwege haar vaak progressieve denkbeelden, omdat ze soms meestemde met de PvdA en vanwege haar progressieve opvattingen over vrouwenemancipatie)
 • "De oranje freule" (vanwege haar betrokkenheid bij de monarchie en haar goede relaties met het hof)
 • "Tante Bol" (naam die de kinderen van Koningin Juliana haar gaven)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • G. Puchinger, "Hergroepering der partijen?" (1968), 171-198
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • W. Slagter, "Wttewaall Van Stoetwegen, jkvr. Christine Wilhelmine Isabelle (1901-1986)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 561
 • W. Slagter, "Wttewaal van Stoetwegen, Christine Wilhelmine Isabelle", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (digitale versie)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-Wttewaall van Stoetwegen, Nationaal Archief

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.