Advies en onderbouwing

Source: Parlement.com.

1.

Wetgeving

De belangrijkste organen die adviseren over bestuurlijke aangelegenheden zijn:

 • Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

  De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering i en het parlement i. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. Zowel de ministeries als de Eerste en Tweede Kamer kunnen de ROB om advies vragen.

 • Kiesraad

  De Kiesraad is een adviesorganisatie op het gebied van kiesrecht en verkiezingen in Nederland.

 • Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert de regering en het parlement over de regeldrukgevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving.

2.

Financieel-economisch

Er zijn twee belangrijke adviesorganen op sociaal-economisch en financieel gebied.

3.

Wetenschap

Er zijn drie belangrijke (wetenschappelijke) adviesorganen van de regering.

4.

Buitenlands beleid

5.

Onderwijs & Cultuur

 • Onderwijsraad

  De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs.

 • Raad voor Cultuur

  De Raad voor Cultuur (RvC) is de wettelijke adviesorganisatie van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media.

6.

Samenleving

 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

  De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

7.

Zorg

 • Gezondheidsraad

  De Gezondheidsraad adviseert ministers i en parlement i over de stand van de wetenschap op het gebied van volksgezondheid. Het adviesorgaan werd in 1902 opgericht naar aanleiding van de Gezondheidswet. De Gezondheidsraad wordt gefinancierd door de overheid, is onafhankelijk, en bestaat uit wetenschappers en deskundigen uit de gezondheidszorg.

8.

Cijfers