Onderwijsraad

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert - gevraagd en ongevraagd - over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs. Adviezen zijn gericht aan de betrokken bewindslieden, de Eerste en Tweede Kamer en gemeenten.

De Onderwijsraad is onafhankelijk, maar de onderwerpen waar de raad zich mee bezighoudt, worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.