Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

Source: Parlement.com.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving.

1.

Taken en bevoegdheden

De RVS adviseert de regering i en de Eerste i en Tweede Kamer i over het te voeren beleid. Het werkterrein beslaat alles wat van invloed is op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving.

2.

Positie en organisatie

De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan in dienst van de regering en het parlement. De raad bestaat uit 9 leden, inclusief de voorzitter, die worden benoemd bij koninklijk besluit.

3.

Geschiedenis

De RVS is op 1 januari 2015 begonnen met haar werkzaamheden. Het is de opvolger van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling i (RMO). De belangrijkste reden voor het samenvoegen van de RVZ en de RMO was het vervagende onderscheid tussen preventie, zorg en welzijn.

 

Meer over