Raad voor Cultuur (RvC)

Source: Parlement.com.
Raad voor Cultuur (RvC)

De Raad voor Cultuur (RvC) is de wettelijke adviesorganisatie van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media.

De RvC adviseert in deze hoedanigheid de regering en het parlement over beleidskwesties en subsidieaanvragen. De RvC doet dit in het algemeen op verzoek van de minister van OCW. Daarnaast geeft de RvC ook zogenaamde 'uitvoeringsadviezen' met betrekking tot monumentenbehoud, immaterieel erfgoed en het Europees

Erfgoedlabel. De RvC is gestructureerd als een netwerkorganisatie.