Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Source: Parlement.com.
cbs

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een uitvoeringsorganisatie op het terrein van statistisch onderzoek in Nederland.

In deze hoedanigheid verzamelt en publiceert het CBS statistische gegevens van maatschappelijke en economische aard ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Tevens levert het CBS aan Europa cijfers over Nederland aan. Het CBS voert deze taken uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).