Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Source: Parlement.com.
 
Logo SCP Sociaal en Cultureel Planbureau met logo Rijkshuisstijl

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk instituut op sociaal en cultureel gebied dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De rapporten worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet. Specifieker bestaan de werkzaamheden met name uit drie soorten zaken:

  • het verrichten van wetenschappelijke verkenningen met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn in Nederland en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
  • het bijdragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoeleinden en manieren om deze te bereiken;
  • evaluatie van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn; hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de samenhang tussen ontwikkelingen onderling, zowel actuele als langlopende ontwikkelingen.

Het SCP is een onafhankelijk interdepartementeel, wetenschappelijk instituut op sociaal en cultureel gebied. Formeel valt het bureau onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de coördinerend minister voor het sociaal en cultureel beleid.