Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Source: Parlement.com.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. Zowel de ministeries als de Eerste en Tweede Kamer kunnen de ROB om advies vragen. Daarnaast adviseert de ROB over de financiƫle verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies.

De Raad voor het Openbaar Bestuur bestaat uit maximaal 12 onafhankelijke leden. De leden van de Raad worden bij Koninklijk Besluit benoemd en geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring.