Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Source: Parlement.com.
 
Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en innovatie (AWTI)

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert - gevraagd en ongevraagd - de regering en het parlement over het beleid omtrent wetenschap, technologie en innovatie. Omdat alle drie de beleidsterreinen aan elkaar gelinkt zijn, staat in het takenpakket van de AWTI dan ook nadrukkelijk dat er geen aparte taakverdeling mag komen tussen wetenschap, technologie en innovatiebeleid. Over alle drie deze terreinen moet de raad dus advies geven. Bovendien is het de bedoeling dat de raad een brug slaat tussen wetenschappelijke inzichten en actuele beleidsvragen. Ondanks zijn onafhankelijke positie is het wel de bedoeling dat de raad zijn timing en afbakening van onderzoek afstemt met het parlement en de regering.

De AWTI is in 2014 opgericht en telt experts afkomstig van het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid. Ze worden per koninklijk besluit benoemd.