Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)

Source: Parlement.com.

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is een onafhankelijk adviescollege dat aan de regering en het parlement adviezen zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengt over openbaarmaking van overheidsinformatie. Het college bemiddelt bij klachten over het openbaar maken van overheidsinformatie tussen de klager en de betrokken overheidsinstantie.

Het ACOI bestaat uit maximaal 5 leden. Deze worden per koninklijk besluit benoemd.