Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het kennisinstituut voor beleid op het terrein van milieu, natuur en ruimte.

Het PBL voert in deze hoedanigheid gevraagd en ongevraagd beleidsanalyses, -verkenningen en -evaluaties uit. Zo tracht het PBL bij te dragen aan de kwaliteit van politiek-bestuurlijke afwegingen op het gebied van milieu, natuur en ruimte, en maatschappelijke kwesties te signaleren en oplossingen aan te dragen. Het PBL is gestructureerd als een onafhankelijk instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).