Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Source: Parlement.com.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert de regering en het parlement over de regeldrukgevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving.

Het ATR probeert zo de regeldruk voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid te verminderen. Het ATR is gestructureerd als een onafhankelijk adviescollege binnen de overheid.