Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

 
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) adviseert - gevraagd en ongevraagd - de Nederlandse regering en de Eerste en Tweede Kamer over het te voeren buitenlands beleid. De rapporten van de AIV zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het debat over het Nederlands buitenlands beleid, en het maatschappelijke en politieke draagvlak voor dit beleid te bevorderen.

De AIV is in 1998 bij wet ingesteld. Het heeft een secretariaat en telt vier vaste commissies waar door het ministerie van Buitenlande Zaken noemde experts lid van zijn. De commissies zijn Vrede en Veiligheid (CVV), Mensenrechten (CMR), Ontwikkelingssamenwerking (COS) en Europese Integratie (CEI).