CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2021

Source: Parlement.com.

Het CDA i had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Wopke Hoekstra i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Zorg voor elkaar'. Voor de verkiezingen had het CDA 19 zetels, na de verkiezingen waren daar 15 van over.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

CDA ging de verkiezingen in met het programma: 'Nu doorpakken'. Het was vooral gericht op Nederland weer uit de coronacrisis te leiden.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa meldde het verkiezingsprogramma het volgende:

Bestuurlijke vernieuwing

 • Vastlegging in de Grondwet dat Nederland een democratische rechtsstaat is.
 • Invoering van een regionaal kiesstelsel, zodat goede vertegenwoordiging uit alle delen van het land gewaarborgd is.
 • Strengere wettelijke eisen aan het democratische gehalte en de financiering van politieke partijen, waarbij een verbod op antidemocratische partijen mogelijk is.
 • Meer openheid van politici over een strafrechtelijk verleden, met het verlies van hun mandaat bij veroordeling tot een celstraf hoger dan vier maanden.
 • Een betere ondersteuning en uitbreiding van het onderzoeksbudget van beide Kamers. De Commissie voor Rijksuitgaven wordt in ere hersteld.
 • Het verbod op constitutionele toetsing wordt uit de Grondwet gehaald.
 • Er wordt een tuchtrecht voor ambtenaren ingesteld. Hierbij komt een klokkenluidersregeling volgens de richtlijnen van de Raad van Europa.
 • De onafhankelijke positie van rijksinspecties wordt wettelijk vastgelegd. De Kamer krijgt het recht om de rijksinspecteurs te horen.

Europa

 • Bepaalde regio's gaan als kopgroepen functioneren. Dit moet voor minder uniformiteit en meer maatwerk zorgen.
 • De Europese Centrale Bank moet zich weer gaan toeleggen op haar kerntaak van lidstaten verantwoord schulden laten afbouwen. Hierdoor raakt de Economische en Monetaire Unie weer in balans.
 • Zwakke banken worden afgewikkeld. Zij kunnen geen staatssteun meer krijgen en er komt een Europese fusietoets.
 • Er komt een Europese Veiligheidsraad, voor een krachtiger Europees optreden op het wereldtoneel. Groot-Brittannië is hierin ook vertegenwoordigt.
 • Geen veto meer voor lidstaten betreffende het veroordelen van mensenrechtenschendingen of het opstellen van sanctielijsten.
 • Alleen uitbreiding van de EU als de kandidaat-lidstaat aan alle voorwaarden voldoet.
 • Invoering van een Europese Afrika-strategie voor een langjarige bijdrage aan de ontwikkeling van dit continent.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.

Meer over