PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Source: Parlement.com.

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Geert Wilders i als lijsttrekker. De PVV haalde 20 zetels, daarvóór had de partij 15 zetels in de Tweede Kamer. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Nederland weer van ons'.

Na Tweede Kamerlid Fleur Agema i was Europarlementslid Vicky Maeijer i de hoogste nieuwkomer op de lijst.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

De PVV ging de verkiezingen in met het programma: 'Nederland weer van ons'. Het programma is vooral gericht op het 'de-islamiseren van Nederland', extra geld naar de zorg, defensie en politie. Tevens moet Nederland uit de Europese Unie stappen en een bindend referendum invoeren.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Nederland de-islamiseren

 • Nul asielzoekers er bij en geen immigranten meer uit islamitische landen.
 • Intrekken al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, asielzoekerscentra (AZC's) dicht.
 • Verbod op het dragen van islamitische hoofddoekjes in publieke functies.
 • Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde.
 • Preventief opsluiten radicale moslims.
 • Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten.
 • Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland.
 • Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod Koran.

Economie/begroting

 • Huren omlaag.
 • AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensionen wel indexeren.
 • Lagere inkomstenbelasting.
 • Halvering motorrijtuigenbelasting.

Zorg

 • Eigen risico zorg geheel afschaffen.
 • Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg en ouderenzorg.

Veiligheid en justitie

 • 2 miljard euro extra naar defensie en politie.

Europa

Overig

 • Invoeren van het bindend referendum.

Letterlijke tekst

2.

Kandidatenlijst

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over