Analyse PVV-kandidaten Tweede Kamerverkiezingen

Friday, February 10 2017, 14:19

DEN HAAG (PDC i) - Bij de eerste 35 kandidaten op de lijst van de PVV staan 10 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 45, de oudste is 68 (Han IJssennagger), de jongste is 27 jaar (Elmar Vlottes).

Vijf kandidaten zijn/waren lid van de Eerste Kamer. twee kandidaten zitten/zaten in het Europees Parlement en maar liefst 16 kandidaten komen uit de Gemeenteraad, één kandidaat was eerder wethouder (Han IJssennagger). Ook zijn veel kandidaten lid (geweest) van de Provinciale Staten (13). Op één na zijn alle zittende Kamerleden opnieuw kandidaat.

Van de kandidaten hebben 19 een academische studie gevolgd en 15 een HBO-opleiding.

Niet alle provincies zijn vertegenwoordigd in de top-35 van de PVV-kandidatenlijst. 21 kandidaten komen uit de westelijke provincies (N/ZH-Holland, Utrecht), 7 uit het oosten (Overrijssel, Gelderland en Flevoland) en 5 kandidaten komen uit het zuiden. Bij de eerste 35 kandidaten zijn geen kandidaten woonachtig in de provincie Groningen, Drenthe en Zeeland.

Bron: Parlementair Documentatiecentrum UL