Ch.A. (Chris) Jansen

foto Ch.A. (Chris) Jansen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

PVV-politicus, die namens zijn partij in de gemeenteraad van Almere, de Provinciale Staten van Flevoland en anderhalf jaar in de Tweede Kamer zat. Sinds juni 2023 is hij gedeputeerde. Hij was eerder salesmanager in de telecomsector. Als Kamerlid hield hij zich bezig met zorg en het jeugdbeleid, zo sprak hij bij een wijziging van de Tabakswet en in een debat over kindermishandeling. Stelde als eerste in de coronacrisis vragen over het nemen van strengere maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Keerde na zijn Kamerlidmaatschap terug naar de lokale en regionale politiek.

PVV
in de periode 2019-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
(Chris)

Place and date of birth
Bussum, 27 October 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
PVV (Partij voor de Vrijheid)

3.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Almere, from 11 March 2010 until 15 January 2020
  • lid Provinciale Staten van Flevoland, from 10 March 2011 until 18 December 2019
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 November 2019 until 31 March 2021
  • lid Provinciale Staten van Flevoland, from 29 March 2021 until 21 June 2023
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met economische zaken en woningbouw) van Flevoland, from 29 June 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
  • lid dagelijks bestuur VNG Flevoland, until March 2019

6.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in maart 2014 uit de PVV-raadsfractie gezet, omdat hij anders dan de acht anderen achter Geert Wilders bleef staan, na diens 'Minder, minder'-uitspraak. Korte tijd later werden de gelederen gesloten.
 

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February 18, 2021.