PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Source: Parlement.com.

De Partij voor de Vrijheid i had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Geert Wilders i als lijsttrekker. De PVV haalde 15 zetels, daarvóór had de partij 24 zetels in de Tweede Kamer i. Het verkiezingsprogramma heeft de titel 'Hún Brussel, óns Nederland'.

1.

Verkiezingsprogramma 2012

De PVV ging de verkiezingen in met het programma 'Hún Brussel, óns Nederland'. Hiermee wilde de PVV de strijd aanbinden met het EU-nationalisme. In het verkiezingsprogramma staat de keus tussen Nederland en de Europese Unie dan ook centraal.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma zijn:

Aanpak economische crisis

 • snijden in de Nederlandse overheid
 • lastenverlaging voor burgers en bedrijven om de economie op gang te helpen
 • geen geld naar de EU door middel van het ESFS, het ESM of belastingen
 • terug naar de gulden

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • handhaving van de hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag
 • hoogte en duur van de WW niet wijzigen
 • niet tornen aan ontslagbescherming, ontslagvergoeding ongewijzigd
 • AOW-leeftijd blijft op 65 jaar

Zorg

 • geen verhoging eigen risico
 • kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
 • geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
 • eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen

Veiligheid

 • verlaging leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
 • versobering van de gevangenissen
 • gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
 • zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten

Onderwijs

 • graag kleine scholen: geen fusies meer
 • handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact
 • islamitische scholen gaan dicht
 • ambachtsschool terug

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • niet meer dan duizend asielzoekers per jaar
 • immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
 • geen dubbele nationaliteiten meer
 • wettelijk verbod op generale pardons

Europa

 • Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!
 • Nederland sluit bilaterale (vrijhandels)verdragen met de EU, zoals Zwitserland
 • vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc.
 • Nederland uit de euro en terug naar de gulden

Overig

 • geen verdere bezuinigingen op kinderopvang, kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
 • werkplicht voor bijstandjongeren
 • partneralimentatie hooguit vijf jaar
 • afschaffen UWV, arbeidsmarkttaken naar de gemeente

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over