H.J. (Harm) Beertema

foto H.J. (Harm) Beertema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Harm Beertema (1952) was van 17 juni 2010 tot 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV i. Hij was 34 jaar werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs en vier jaar bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. De heer Beertema was woordvoerder onderwijs. Hij was eerder Statenlid in Zuid-Holland.

PVV
in de periode 2010-2023: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Harm Jan (Harm)

Place and date of birth
Zaandam, 9 March 1952

2.

Party/Movement

Party/Parties
PVV (Partij voor de Vrijheid)

3.

Main functions and occupations

 • leraar Nederlands en Engels in het middelbaar beroepsonderwijs, from 1976
 • leerlingbegeleider, teamleider en projectleider NT2, Streekschool Rijnmond Zuid en ROC "Albeda College" te Rotterdam-Zuid, until 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 6 December 2023
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 17 March 2011 until 15 July 2011

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
 • lid bestuur BON (Beter Onderwijs Nederland) belast met vmbo-mbo en politieke contacten, from 26 January 2008 until June 2010

Derived functions
 • lid tijdelijke commissie onderzoek ICT-projecten bij de overheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 October 2012 until 1 April 2014
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, from March 2012 until November 2012

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Op zijn voorstel werd in 2010 een dertigledendebat gehouden over de diplomafraude bij Hogeschool InHolland
 • Een door hem ingediend en aangenomen amendement handhaafde de 1040-urennorm in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Het kabinet stelde 1000 uur voor, zoals een commissie-Cornielje had geadviseerd. Het amendement werd aangenomen met de stemmen van VVD, PVV en CDA voor (kamerstuk 32640-28). In 2014 versoepelde staatssecretaris Dekker toepassing van de norm.
 • Diende in 2016 een motie van wantrouwen in tegen minister-president Rutte vanwege het niet volgen van de uitkomst van het raadgevend referendum over het Oekraïneverdrag. De motie kreeg steun van PVV, GBK, SP, PvdD, 50PLUS en Monasch

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was betrokken bij Leefbaar Rotterdam

9.

Publications

Publications
Wendelmoet Boersema, "'Voor ons is het koud buiten de PVV-fractie'", Trouw, 27 augustus 2019

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 28, 2021.