H.J. (Harm) Beertema

foto H.J. (Harm) Beertema
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Harm Beertema (1952) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV i bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij was 34 jaar werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs en vier jaar bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. De heer Beertema is woordvoerder onderwijs. Hij was Statenlid in Zuid-Holland.

PVV
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Harm Jan (Harm)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zaandam, 9 March 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
PVV (Partij voor de Vrijheid)

4.

Main functions and occupations

  • leerlingbegeleider, teamleider en projectleider NT2, Streekschool Rijnmond Zuid en ROC "Albeda College" te Rotterdam-Zuid, until 2010
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 17 March 2011 until 15 July 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
  • lid bestuur BON (Beter Onderwijs Nederland) belast met vmbo-mbo en politieke contacten, from 26 January 2008 until June 2010

Derived functions
lid tijdelijke commissie onderzoek ICT-projecten bij de overheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 October 2012 until 1 April 2014

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
  • Een door hem ingediend en aangenomen amendement handhaafde de 1040-urennorm in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Het kabinet stelde 1000 uur voor, zoals een commissie-Cornielje had geadviseerd. Het amendement werd aangenomen met de stemmen van VVD, PVV en CDA voor (kamerstuk 32640-28). In 2014 versoepelde staatssecretaris Dekker toepassing van de norm.
  • Diende in 2016 een motie van wantrouwen in tegen minister-president Rutte vanwege het niet volgen van de uitkomst van het raadgevend referendum over het Oekraïneverdrag. De motie kreeg steun van PVV, GBK, SP, PvdD, 50PLUS en Monasch

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Was betrokken bij Leefbaar Rotterdam
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 28, 2021.