Drs. R.J. (Reinette) Klever

foto Drs. R.J. (Reinette) Klever
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

PVV-Kamerlid. Bedrijfseconome, die voor zij in de politiek kwam in binnen- en buitenland ervaring opdeed in de logistieke dienstverlening en meewerkte in het bedrijf van haar echtgenoot. Was een jaar Eerste Kamerlid en zat daarna vijf jaar in de Tweede Kamer, waar zij zich bezighield met economische zaken en curatieve zorg. Als woordvoerder energie kruiste zij vaak de degens met minister KampĀ i, onder meer over de gaswinning in Groningen. Tegenstander van maatregelen in het kader van de klimaatverandering. Zo keerde zij zich fel tegen plannen om windmolens te plaatsen. Op het gebied van de zorg zette zij zich in voor het bestrijden van fraude.

PVV
in de periode 2011-2017: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First names

Reinette Joanne (Reinette)

2.

Personal data

Place and date of birth
Weesp, 21 July 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
PVV (Partij voor de Vrijheid)

4.

Main functions and occupations

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 20 September 2012
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 23 March 2017
  • projectmanager en adviseur Asap Investment, from December 2017
  • lid bestuur omroepvereniging "Ongehoord Nederland", from 1 January 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • politiek commentator omroep "Ongehoord Nederland", from February 2022

Derived functions
vicevoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 21 June 2011 until 20 September 2012

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Diende in 2013 een motie van wantrouwen in tegen minister Schippers vanwege de aanpak van zorgfraude. De motie werd verworpen, waarbij alleen de fracties van PVV en SP voor stemden.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.