33258 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 mei 2012 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Raak (SP) i, Heijnen (PvdA) i, Schouw (D66) i, Van Gent (GL) i, Ortega-Martijn (CU) i en Ouwehand (PvdD) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Van Raak, Fokke (PvdA) i, Voortman (GL) i, Segers (CU) i, Thieme (PvdD) i, Klein (50PLUS) i en Koşer Kaya (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om met het oog op de bescherming van klokkenluiders rechtsbescherming te regelen, een Huis voor klokkenluiders op te richten en dat het mede in verband met artikel 78a, vierde lid, van de Grondwet i noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(169 stuks)

2 14 mei 2012, geleidende brief, nr. 1     KST332581
Geleidende brief
 
2 14 mei 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST332582
Voorstel van wet
 
2 14 mei 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST332583
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.