C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn BA

foto C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn BA
Source: Parlement.com.

Op Curaçao geboren afgevaardigde van de ChristenUnie die in de Tweede Kamer zes jaar met veel overgave uiteenlopende dossiers behandelde. Zij was woordvoerster economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, integratie, volkshuisvesting en Koninkrijksrelaties. Vooral op dat laatstgenoemde terrein speelde zij als delegatielid vaak een actieve rol. Daarnaast was zij lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i. Voor zij Kamerlid werd, was zij directeur van een adviesbureau op het gebied van organisatie en personeelsbeleid en daarvoor als ambtenaar adviseur van de gemeente Rotterdam.

ChristenUnie
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

1.

First names

Cynthia Apolonia (Cynthia)

2.

Personal data

Place and date of birth
Willemstad (Curaçao), 9 February 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 20 September 2012
  • interim transition manager/office manager, Stichting OCaN, from August 2016 until March 2020
  • directeur/bestuurder Stichting OCaN, from March 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
  • lid bestuur NINSEE (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en -erfenis)
  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Kerken voor Kerken, from March 2013 until January 2018

Derived functions
lid Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 April 2007 until 22 December 2008

Honorary positions
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden Migrantenkerken
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Kindersponserplan te Krimpen aan den IJssel

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Mede-ondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)
  • Diende in 2012 samen met Mirjam Sterk (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het bevorderen van sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) (33.313)
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.