Mr. M.C.B. (Marten) Burkens

foto Mr. M.C.B. (Marten) Burkens
Source: Parlement.com.

Wetenschapper die vier jaar justitie-woordvoerder van de VVD in de Eerste Kamer was. Zoon van een internist en geneesheer-directeur. Was provincie- en rijksambtenaar en onder meer waarnemend secretaris van de Staatscommissie-Cals/DonnerĀ i. Promoveerde in 1971 op een proefschrift over beperking van grondrechten. Daarna lector en hoogleraar staats- en administratief recht in Rotterdam en Utrecht.

VVD
in de periode 1983-1987: lid Eerste Kamer

1.

First names

Marten Cornelis Boudewijn (Marten)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 9 November 1934

Place and date of death
Leersum (gem. Utrechtse Heuvelrug), 1 November 2022

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1963 until 1966
 • D'66 (Democraten 1966), from 1967 until 1970
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1976

4.

Main functions and occupations

 • ambtenaar afdeling Grondwetszaken, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1964 until 1 September 1969
 • lector staats- en administratief recht, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, from 1 September 1969 until 1 September 1971
 • hoogleraar staats- en administratief recht, Nederlandse Economische Hogeschool (vanaf 1 februari 1973 Erasmus Universiteit) te Rotterdam, from 1 September 1971 until 1 September 1975
 • hoogleraar staats- en administratief recht, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1 October 1975 until 1 December 1995 (benoemd 13 augustus 1975)
 • lid Eerste Kamer der Staten Generaal, from 13 September 1983 until 23 June 1987

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Onderwijsraad, around 1990
 • voorzitter Staatsrechtkring, Vereniging van Beoefenaren van het Staatsrecht, around 1990

Honorary positions
erevoorzitter Staatsrechtkring, from 1996

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was justitie-woordvoerder van de VVD-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met hoger onderwijs. Was in 1986 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet op de studiefinanciering.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Keerde zich in augustus 1972 als hoogleraar op staatsrechtelijke gronden tegen het aanblijven van het kabinet-Biesheuvel. Het vierpartijenkabinet was volgens hem strijdig met de in 1971 aan Biesheuvel gegeven formatieopdracht.
 • Bracht in 1993 op verzoek van de regering advies uit over de wenselijkheid van een regeling voor tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers vanwege zwangerschap

Private life
 • Promoveerde bij prof. W.F. Prins

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.