Mr. F. (Fatma) Koşer Kaya

foto Mr. F. (Fatma) Koşer Kaya
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeente Amersfoort
Source: Parlement.com.

Advocaat en vakbondsjuriste bij de FNV in de D66-Tweede Kamerfracties in de jaren 2004-2012 en 2015-2017. Werd in 2006 herkozen dankzij bijna 35.000 voorkeurstemmen. In de periode tussen die lidmaatschappen ruim een jaar wethouder van Wassenaar. Als Kamerlid zat zij in de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel i (vanaf 2010 enquêtecommissie). Verder hield zij zich onder meer bezig met sociale zaken en pensioenwetgeving en met binnenlandse zaken. Zij diende onder andere een initatiefvoorstel in over afschaffing van de Zondagswet. Warme persoonlijkheid, maar als Kamerlid temperamentvol. Van 2018 t/m 2021 was zij wethouder in Amersfoort. Sinds 13 oktober 2022 is mevrouw Koşer Kaya voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad.

D66
in de periode 2004-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Fatma (Fatma)

Place and date of birth
Çarsamba (Turkije), 20 February 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 17 February 1998

3.

Main functions and occupations

 • advocaat, advocatenkantoor "Oudenoord" te Utrecht, from October 2003 until September 2004
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 September 2004 until 20 September 2012
 • wethouder (belast met sociale zaken/WMO, onderwijs/volwasseneneducatie, sport, jeugd en jongerenbeleid, ouderenbeleid, emancipatiebeleid, welzijn, volkshuisvesting, milieu/duurzaamheid en bibliotheek), van Wassenaar, from 11 February 2013 until 2 June 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 August 2015 until 23 March 2017
 • wethouder (van onderwijs, arbeidsmarkt, economie, milieu en cultuur) van Amersfoort, from 20 June 2018 until 5 July 2022
 • voorzitter Landelijke Cliëntenraad (LCR), from 13 October 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting OSZG, from March 2024
 • voorzitter Alliantie Sociale Samengang en Participatie onderdeel Nationaal Programma Den Haag Zuidwest, from April 2024

Previous (2/12)
 • lid Raad van Toezicht Willibrord Stichting en Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht, from August 2017 until June 2018
 • lid Economic Board Utrecht, from June 2018 until July 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid tijdelijke commissie parlementair onderzoek financieel stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 June 2009 until October 2010
 • lid Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 16 November 2010 until 20 September 2012

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Bracht in 2015 samen met Henk van Gerven (SP) en Rik Grashoff (GL) een initiatiefnota uit over wei voor de koe (34.313)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in tot intrekking van de Zondagswet (34.464)
 • Diende in 2016 een initiatiefnota in over een duurzame toekomst voor vis en visser. De verdediging daarvan werd in 2018 over genomen door Tjeerd de Groot. (34.526)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Verhuisde op zesjarige leeftijd met haar moeder, zus en drie broers van Turkije naar Bergen op Zoom

Campaign trail
 • Werd in 2006 met voorkeurstemmen gekozen; behaalde 34.564 stemmen

9.

Publications

Publications
 • "Kandidate D66 even 'thuis'" in: BN/De Stem, 9 januari 2003
 • "Ik ben niet geïntegreerd" in: BN/De Stem, 14 januari 2003
 • "Eerste D66-reserve komt in de Kamer" in: Staatscourant, 9 september 2004

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.